สมัยปัจจุบัน

 

 
 

 มีการปฏิวัติอุสาหกรรมซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงหลังศตวรรษที่18  โดยเริ่มจากอังกฤษและอพร่ไปในยุโรปและอเมริกา  เกิดการเปลี่ยนแปลง  คือ
        1. โครงสร้างทางสังคม  :  การกำเนิดของชนชั้นกลางและชนชั้นกรรมาชีพ
                - ชนชั้นกลาง  ได้แก่  พ่อค้า  นักธุรกิจ  นายธนาคาร  ผู้ร่ำรวยจากการค้า  นักปราชญ์  ศิลปินต่างๆ
                - ชนชั้นกรรมาชีพ  ได้แก่  เกษตรกรที่ละทิ้งไร่นาไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมตามเมืองใหญ่ 

        2. การเติบโตของแนวคิด  :  เสรีนิยม และสังคมนิยม
                - แนวคิดเสรีนิยม (Liberalism)
        เน้นการเคลื่อนไหวให้มีเสรีภาพทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งการเรียกร้องสิทธิเสมอภาค  นำไปสู่การแข่งขัน  สอดคล้องกับความต้องการของชนชั้นกลางที่เติบโตขึ้น เพราะชนชั้นกลางสามารถเลื่อนฐานะทางสังคมได้ง่าย  โดยไม่ต้องคำนึงถึงชาติกำเนิด  แนวคิดนี้ทำให้เกิดการเรียกร้องประชาธิปไตย  นำไปสู่การปฏิวัติอเมริกา ค.ศ.1776  และการปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ.1789
        ในทางเศรษฐกิจ  กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างต้องดำเนินไปอย่างมีเสรีภาพ  รัฐบาลต้องไม่แทรกแซง  หน้าที่ของรัฐคือการควบคุมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเรียบร้อย

             - แนวคิดสังคมนิยม (Socialism)
        สภาพการณ์ที่กรรมกรถูกเอารัดเอาเปรียบ  และแนวคิดเสรีนิยมที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสในสังคม  จึงมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขสังคมให้มีความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมและปรารถนาจะสร้างสังคมอุดมคติที่มีความยุติธรรม  เต็มไปด้วยความสุข  มีชึวิตที่เท่าเทียมกัน 

สร้างโดย: 
อ.ชาญไชย เปี่ยมชาคร,นส.กรกมล มีนสิรนันท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 500 คน กำลังออนไลน์