การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book)

รูปภาพของ khrutai


 
การนำเสนอผลงาน และการบันทึก

   หลังจากที่เราได้สร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลงานที่เราสร้างจะสามารถทำการบันทึกเป็นไฟล์ชนิดต่างๆ ได้แก่

 • ไฟล์นามสกุล dml เป็นไฟล์งานที่เราสร้างขึ้นมา ซึ่งสามารถเรียกมาดูและแก้ไขได้
 • ไฟล์นามสกุล dnl เป็นไฟล์ที่บันทึก เพื่อนำไปเปิดกับเครื่องที่มีโปรแกรม DeskTopAuthor ติดตั้งอยู่แล้ว หากเครื่องนั้นไม่มีโปรแกรม จะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม DNL Reader ก่อน (Download DNL Reader ที่นี่)
 • ไฟล์นามสกุล exe เป็นไฟล์ที่บันทึก เพื่อนำไปเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกเครื่อง ในระบบ Microsoft Windows โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยโปรแกรม DNL Reader
 • ไฟล์นามสกุล drm เป็นไฟล์ที่บันทึก เพื่อเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับติดต่อกับhttp://www.desktopauthor.com/digitalrightsmanagement.asp ในกรณีที่เรามีการติดต่อซื้อขายผลงานกับทางบริษัท
 • ไฟล์นามสกุล scr เป็นไฟล์ที่บันทึก เพื่อนำไปใช้เป็นแบบ Screen Saver

ขั้นตอนการบันทึกงานใหม่

 • ไปที่เมนูคำสั่ง File เลือกใช้คำสั่ง Save (หรือใช้ปุ่มคีย์ลัด Ctrl + S) หรือใช้เมาส์คลิกไปที่สัญรูป  บนแถบเครื่องมือก็ได้
 •  
  • ไฟล์ที่ได้จะเป็นนามสกุล dml ซึ่งสามารถเรียกมาดูและแก้ไขได้

  ขั้นตอนการบันทึกงานเพื่อดูผลงาน หรือนำไปเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น
 • ไปที่เมนูคำสั่ง File เลือกใช้คำสั่ง Package EXE ดังรูป

 • หรือคลิกไปที่สัญรูป  บนแถบเครื่องมือ
 • หลังจากที่โปรแกรมประมวลผลเสร็จแล้ว จะปรากฏหน้าต่างผลแสดงผลงานของเราขึ้นมา
 • ไฟล์ที่ได้จะเป็นนามสกุล exe ซึ่งจะเปิดดูได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ที่ใช้ระบบ (OS) เป็น Microsoft Windows แต่ไม่สามารถแก้ไขได้

หมายเหตุ: สำหรับการบันทึกไฟล์เป็นนามสกุลอื่น ก็ใช้ขั้นตอนเช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่เราต้องการนำผลงานไปใช้ ซึ่งไฟล์แต่ละนามสกุลได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น


การนำเสนอผลงานบนเว็บไซต์

   เราสามารถนำผลงาน e-book นำเสนอผ่าน Internet ได้ทั้งแบบ offline และ online ซึ่งจะต้องทำให้ไฟล์อยู่ในรูปแบบไฟล์ html เสียก่อน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 • คลิกไปที่สัญรูป  บนแถบเครื่องมือ
 • หรือไปที่แถบเมนูคำสั่ง Tools เลือกไปที่คำสั่ง Publish To Web ดังรูป

 • จะปรากฏหน้าต่าง Publish DNL to Web ดังรูป

ในช่อง WebTemplate: จะมีรูปแบบให้เลือก 6 รูปแบบ ได้แก่

 • Autoload.htm = ไฟล์จะเปิดอัตโนมัติ เมื่อทำการแปลงเป็นไฟล์ html เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีแถบเครื่องมือควบคุม
 • Ellipse_Auto.htm = ไฟล์จะเปิดอัตโนมัติ เมื่อทำการแปลงเป็นไฟล์ html เรียบร้อยแล้ว จะมีแถบเครื่องมือควบคุม
 • Ellipse_Manual.htm = ทำการแปลงเป็นไฟล์ html ทีละขั้นตอน เมื่อทำการแปลงเป็นไฟล์ html เรียบร้อยแล้ว มีแถบเครื่องมือควบคุม
 • Manual - Click to Load.htm = ทำการแปลงเป็นไฟล์ html ทีละขั้นตอน และจะเปลี่ยนหน้าโดยการคลิก
 • Metal_Auto.htm = ไฟล์จะเปิดอัตโนมัติ เมื่อทำการแปลงเป็นไฟล์ html เรียบร้อยแล้ว จะมีแถบเครื่องมือควบคุม โดยมีรูปแบบแถบเครื่องมือควบคุมต่างจากแบบ Ellipse_Auto.htm
 • Metal_Manual.htm = ทำการแปลงไฟล์ทีละขั้นตอน เมื่อทำการแปลงเป็นไฟล์ html เรียบร้อยแล้ว จะมีแถบเครื่องมือควบคุม

เมื่อเราเลือกรูปแบบจาก Web Template: แล้ว ให้ทำในขั้นต่อไป

 • ในช่อง Location: หมายถึง ตำแหน่งของเว็บไซต์ที่เราจะอัพโหลดไฟล์ไปไว้ ในกรณีที่ต้องการแสดงผลผ่านอินเทอร์เน็ต ให้คลิกที่ปุ่ม  จะปรากฏหน้าต่าง Edit Web Locations ดังรูป

 • ในช่อง Location name: = ชื่อตำแหน่งที่ตั้งของโฮส (ไม่ต้องใส่)
 • ในช่อง Publishing Address (FTP): = ที่อยู่ของเว็บไซต์ ให้ระบุ FTP ลงไป
 • ในช่อง Sub-directory (FTP site): = โฟลเดอร์ย่อยที่จะระบุให้เป็นที่เก็บไฟล์
 • ในช่อง Username: = ใส่ชื่อผู้ใช้ (กรณีมีพื้นที่จัดเก็บกับผู้ให้บริการ)
 • ในช่อง Password: = ใส่รหัสผ่าน (ที่ใช้บริการกับผู้ให้บริการ)
 • ในช่อง Default filename: = ชื่อไฟล์ที่จะจัดเก็บ
 • Full Web address (HTTP): = ใส่ชื่อเต็มของเว็บไซต์ (ไม่ต้องระบุชื่อไฟล์)
 • Use Passive FTP (ไม่ต้องคลิก)
 • กดปุ่ม   โปรแกรมจะดำเนินการอัพโหลดไปยังตำแหน่งของเว็บไซต์ ตามที่ระบุ ดังรูป

หมายเหตุ: ไฟล์ที่ทำการแปลงแล้ว (Publish) จะถูกจัดเก็บอยู่ที่ตำแหน่ง C:\Program Files\DeskTopAuthor\Upload


คำแนะนำในการนำผลงานอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์

   กรณีอัพโหลดไฟล์เพื่อต้องการแสดงผลงานผ่านเว็บไซต์ เพื่อเปิดดูได้บนอินเทอร์เน็ต ได้ลองใช้การอัพโหลดผ่านโปรแกรม DesktopAuthor จะใช้เวลานาน ให้ใช้วิธีนำโฟลเดอร์ Upload ที่เก็บอยู่ที่ C:\Program Files\DeskTopAuthor\Upload มาทำการอัพโหลดผ่านโปรแกรมอัพโหลดที่เราใช้งานอยู่ เช่น FileZilla หรือ DreamWeaver จะเร็วกว่า


สื่อการสอนออนไลน์ เพื่อการศึกษายุคเทคโนโลยี เรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด
โดย..นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์ (ครูต่าย) โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

สร้างโดย: 
Khrutai

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์