การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book)

รูปภาพของ khrutaiการสร้างแบบทดสอบ (ต่อ)

การสร้างปุ่มตรวจคำตอบ (Submit Button)

   หลังจากได้ทำแบบทดสอบครบจำนวนข้อที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องมาสร้างปุ่มสำหรับตรวจผลการทำแบบทดสอบ เพื่อออกรายงานสรุปผล

วิธีการสร้างปุ่ม

 • ไปที่หน้าต่าง Add form objects คลิกที่ปุ่ม จะปรากฏหน้าต่าง Button properties ดังรูป

 • ในช่อง Caption: เปลี่ยนคำว่า Button เป็น ตรวจคำตอบ
 • คลิกที่ปุ่ม  จะปรากฏหน้าต่าง Set up style ขึ้นมา ดังรูป

 • ในช่อง Font: ให้คลิกที่ปุ่ม  จะปรากฏหน้าต่าง Font ขึ้นมา
 • ให้เลือก Font: = MS Sans Serif , Font style: = Bold , Size: = 10 ดังรูป

 • กดปุ่ม  จะกลับมาที่หน้าต่าง Set up style อีกครั้ง
 • ในช่อง Text Colour: ให้กดที่ปุ่ม  ให้เลือกเป็นสีขาว
 • ในช่อง Back Colour: ให้กดที่ปุ่ม  ให้เลือกเป็นสีแดง
 • กดปุ่ม  จะกลับมาที่หน้าต่าง Button properties อีกครั้ง
 • ในส่วนของ Submit information
  ในช่อง Method: ให้คลิกที่  เลือกเป็น No Information
 • ในช่อง View Result: ให้ข้ามไป หากเราคลิก  จะต้องใส่ PassWord: ซึ่งถ้าไม่จำเป็นไม่แนะนำให้ใส่ เพราะในกรณีที่เราลืม PassWord จะไม่สามารถไปแก้ไขได้
 • ในช่อง Item sent: คลิกที่  เลือกเป็น All
 • กดปุ่ม

   เราก็จะได้ปุ่มตรวจคำตอบ 1 ปุ่ม ใช้เมาส์จับนำไปวางที่ตำแหน่งที่เหมาะสม และสามารถปรับขนาดของปุ่มได้ตามต้องการ ดังรูป

หมายเหตุ: ตัวอย่างปุ่มสร้างขึ้นตามกำหนดสี หากต้องการสร้างปุ่มในรูปแบบสีสันของตัวเอง ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบครับ

 


อธิบายเพิ่มเติม:

   ในหน้าต่าง Button properties ในส่วนของ Submit information ตรงช่อง Method: จะมีตัวเลือก ได้แก่

 • Email = กำหนดให้ส่งผลการทำแบบทดสอบ ไปยัง e-mail ที่กำหนด
 • Get = เป็นการส่งข้อมูลไปที่เว็บไซต์
 • Post = เป็นการส่งข้อมูลไปที่เว็บไซต์
 • No Information = ไม่กำหนดรายละเอียด

   ในหน้าต่าง Set up style  ในช่อง Alignment: จะมีตัวเลือก ได้แก่

 • Left = จัดข้อความให้ชิดซ้าย
 • Right = จัดข้อความให้ชิดขวา
 • Center = จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง

   ในช่อง Item sent หมายถึง การส่งรายงานผลแบบทดสอบ จะมีตัวเลือก ได้แก่

 • All = กำหนดให้ส่งรายงานผลทุกข้อ
 • Custom = กำหนดเลือกให้ส่งรายงานเป็นบางข้อ (ในกรณีที่เลือก Custom ให้ปฏิบัติตามภาพ)

หมายเหตุ: ในกรณีที่โปรแกรมไม่แสดงผลเป็นภาษาไทย ทั้งที่เราก็กำหนดแบบอักษร (Font) เป็น MS Sans Serif แล้ว ทั้งนี้เป็นเพราะโปรแกรม DesktopAuthor ยังไม่พัฒนาให้รองรับภาษาไทย


สื่อการสอนออนไลน์ เพื่อการศึกษายุคเทคโนโลยี เรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด
โดย..นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์ (ครูต่าย) โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

สร้างโดย: 
Khrutai

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์