บทที่ 8 หลักการแก้ปัญหาและการโปรแกรมพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รูปภาพของ ssspoonsak

logo 

หัวข้อที่น่าสนใจ

เนื้อหา
      หลักการแก้ปัญหา
      การจำลองความคิดเป็นข้อความ 
           กิจกรรมการจำลองความคิด 
      ภาษาโลโก 
           รูปแบบและคำสั่งในภาษาโลโก 
           กระบวนความ 
                กิจกรรมกระบวนความ 
           มาลองเขียนโปรแกรม 
                ใบงานที่ 1 
           มาลองเขียนโปรแกรม (ต่อ) 
                ใบงานที่ 2 
      แบบฝึกหัดท้ายบท 
      ทบทวนบทเรียน 
      ศึกษาเพิ่มเติม

จุดประสงค์ของหลักการแก้ปัญหา

     1. อธิบายลักษณะของปัญหาในชีวิตประจำวันได้
     2. วิเคราะห์โครงสร้างของปัญหาได้
     3. แก้ปัญหาที่กำหนดให้ได้  
   
แนวคิด

     1. นำปัญหาในชีวิตประจำวัน มาวิเคราะห์โครงสร้างของปัญหา
     2. นำปัญหามาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา  
 
จุดประสงค์ของการเรียนภาษาโลโก

     1. เปิดและปิดโปรแกรมภาษาโลโกได้
     2. อธิบายโครงสร้างของโปรแกรมภาษาโลโก
     3. ใช้คำสั่งพื้นฐานของภาษาโลโกได้
     4. สามารถรวมคำสั่งเป็นกระบวนความภาษาโลโกได้
     5. เขียนกระบวนความอย่างง่ายได้  
 
แนวคิด

     1. การเปิด – ปิด โปรแกรมภาษาโลโก
     2. ส่วนประกอบของโปรแกรมภาษาโลโก
     3. การสั่งงานโปรแกรมเบื้องต้น

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

สุรีรัตน์  นวลไม้หอม  ม.3/2 เลขที่ 20

http://www.thaigoodview.com/node/116471

lhttp://www.thaigoodview.com/node/116471

พรนัชชา  หลวงนิหาร ม. 3/2 เลขที่ 22

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์