บทที่ 9 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รูปภาพของ ssspoonsak

หัวข้อที่น่าสนใจ

เนื้อหา
      แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
      เทคโนโลยีแบบสื่อประสม 
      การเปลี่ยนแปลงระบบอุปกรณ์ 
      ปัญญาประดิษฐ์ 
      ทางด่วนข้อมูลสารสนเทศ 
      เทคโนโลยีโทรคมนาคมสมัยใหม่ 
      แนวโน้มทางเทคโนโลยีในอนาคต 
      กิจกรรมในชั้นเรียน 
           ใบความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย 
           ข่าวไอที 
      แบบฝึกหัดท้ายบท

คำแนะนำก่อนเข้าสู่บทเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

clip0030

จุดประสงค์การเรียนรู้

     1. บอกเทคโนโลยีในปัจจุบัน
     2. บอกแนวโน้มและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอนาคตได้

แนวคิด

     1. เทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia) เป็นการใช้สื่อหลายๆอย่างมาประสมกันทั้งที่เป็น ข้อความ รูปภาพ เสียงพูด เสียงดนตรี ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันมาก สื่อประสมเป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงคือมีมีการทำงานได้เร็ว มีความละเอียดสูง จึงเหมาะกับซีพียูรุ่นใหม่ๆและต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่รองรับการทำงานในส่วนนี้เท่านั้น
     2. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เป็นการคิดค้นและสร้างให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการ คือให้เครื่องคอมพิวเตอร์คิด ตัดสินใจ แก้ปัญหา และสามารถเลือกแนวทางในการดำเนินชีวิตคล้ายมนุษย์ได้

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 699 คน กำลังออนไลน์