หลักการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล
1.การจัดเก็บข้อมูลง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว การจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปของสัญญาอิเล็กทรอนิกส์สามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ในแผ่นบันทึกข้อมูลซึ่งมีความจุจำนวนมาก
2.ความถูกต้องของข้อมูล โดยปกติวิธีส่งข้อมูลด้วยสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากจะจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยระบบดิจิทัล การส่งข้อมูลจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหากข้อมูลมีความผิดพลาดจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
3.ความเร็วของการทำงาน โดยปกติสัญญาณไฟฟ้าจะเกินทางด้วยความเร็วเท่ากับแสง ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งหรือการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่สามารถทำได้รวดเร็ว
4.ประหยัดต้นทุน การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าหากันเป็นเครือข่ายเพื่อส่งหรือสำเนาข้อมูล ทำให้ราคาต้นทุนของการใช้ข้อมูลประหยัด
ขี้นเมือเทียบกับการจัดส่งโดยวิธีอื่น

 

 

 หน้าหลัก

 หน้าเมนู

 

                      

สร้างโดย: 
ครูจารุณีขันใจและเด็กหญิงศิริพร ขัติยะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 575 คน กำลังออนไลน์