หลักการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สำคัญมีดังนี้
1. เครื่องบริการ (Server) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์หลักในเครือข่าย ทำหน้าที่จัดเก็บและให้บริการ  ไฟล์ข้อมูลและทรัพยากรอื่นๆ กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่าย    
2. เครื่องรับบริการ (Client) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่ร้องขอบริการและเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องบริการเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละบุคคลในระบบเครือข่าย
3. เครื่องทวนสัญญาณ (Repeater) เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ขยายหรือเพิ่มระยะทางการสื่อสารของเครือขายในการส่งข้อมูล        ของระบบเครือข่ายตามมาตรฐานต่างๆ ต้องมีเครื่องทวนสัญญาณในการขยายสัญญาณเพื่อให้เป็นระบบเครือข่ายเดียวกัน
4. บริดจ์ (Bridge) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่หรือแลนเข้าด้วยกัน โดยออกแบบมาเพื่อใช้ติดต่อระหว่างเครือข่ายแลนจำนวน 2 เครือข่ายที่มีโพรโทคอลเหมือนกันหรือต่างกันเพื่อให้สามารถขยายขอบเขตของระบบเครือข่ายออกไปได้โดยประสิทธิภาพรวมลดลงไม่มากนัก
              5. ฮับ (Hub) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กระจายช่องทางการสื่อสารข้อมูลได้หลายช่องทางในระบบเครือข่าย โดยการขยายสัญญาณที่ส่งผ่านมา ทำให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสายเคเบิลได้ใกล้ขึ้น และใช้กับระบบเครือข่ายแบบดาว

 

 

 

 หน้าหลัก

 หน้าเมนู

ถัดไป

สร้างโดย: 
ครูจารุณีขันใจและเด็กหญิงศิริพร ขัติยะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 361 คน กำลังออนไลน์