หลักการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด คือ
1. เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่หรือแลน (Local Area Network : LAN) เป็นเครือข่ายขนาดเล็กที่ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่ไกลมากนักเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในท้องที่บริเวณเดียวกันเข้าด้วยกัน
            2. เครือข่ายบริเวณนครหลวงหรือแมน (Metropolitan Area Network : MAN) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเครือข่ายแลน มักใช้เชื่อมต่อระหว่างอาคารหรือใช้เชื่อมต่อครอบคลุมภายในเมืองหรือจังหวัดเดียวกันเท่านั้น ระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยปกติจะเป็นการส่งสัญญาณผ่านระบบไร้สายโดยการใช้คลื่นไมโครเวฟ หรือการใช้ใยแก้วนำแสงเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสถานที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน
3. เครือข่ายบริเวณกว้างหรือแวน (Wide Area Network : WAN) เป็นระบบเครือข่ายที่ติดตั้งใช้งานอยู่ในบริเวณกว้าง
เช่น ระบบเครือข่ายที่ติดตั้งใช้งานทั่วโลกเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่อยู่ห่างไกลเข้าด้วยกัน อาจเป็นการติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศ ข้ามทวีป หรือทั่วโลกก็ได้ ในการเชื่อมการติดต่อนั้นจะต้องมีการต่อเข้ากับระบบสื่อสารขององค์การโทรศัพท์หรือการสื่อสาร
แห่งประเทศไทย เพราะจะเป็นการส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารกัน

 

 

 

 หน้าหลัก

 หน้าเมนู

 

สร้างโดย: 
ครูจารุณีขันใจและเด็กหญิงศิริพร ขัติยะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 183 คน กำลังออนไลน์