หลักการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 2.5  ระบบสื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ ใช้อุปกรณ์กำลังส่งต่ำย่านความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ มี 3 แบบ ดังนี้
                  1. บลูทูธ (Bluetooth) ใช้กับคอมพิวเตอร์ไร้สาย สามารถส่งข้อมูลได้ทั้งเสียงและข้อความ ในระยะใกล้ 10 เมตร
                  2. ไวร์ไฟร์ (Wireless Fidelity : WIFI) เป็นมาตรฐานดิจิทัลแบบไร้สายช่วยทำให้คอมพิวเตอร์รับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต
ด้วยความเร็วสูง รัศมีประมาณ 100 เมตรความเร็วสูงกว่าบลูทูธประมาณ 10 เท่า
                  3. โฮมอาร์เอฟ (Home Radio Frequency : RF) เป็นเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน เปิดใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลประมาณ 10 เครื่อง และอุปกรณ์ในระยะไม่เกิน 50 เมตร นิยมใช้ตามบ้านหรือสำนักงานที่มีขนาดเล็ก
ในการเลือกสื่อสัญญาณเพื่อนำมาใช้ในการเชื่อมต่อระบบสื่อสารข้อมูลนั้นจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ
เช่น ความเร็วในการส่งข้อมูล ราคาของอุปกรณ์ที่ใช้ สถานที่ที่จะใช้ การบริการ การควบคุม ตลอดจนเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้
ซึ่งสื่อสัญญาณแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป

 

 

 

กลับไปก่อนหน้า

 หน้าหลัก

 หน้าเมนู

 

สร้างโดย: 
ครูจารุณีขันใจและเด็กหญิงศิริพร ขัติยะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 226 คน กำลังออนไลน์