หลักการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Topology) หมายถึง รูปแบบการจัดวางคอมพิวเตอร์และการเดินสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายเดียวกัน รวมไปถึงหลักการไหลเวียนข้อมูลในเครือข่ายด้วย โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถกระทำ
ได้หลายรูปแบบโดยทั่วไปโครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำแนกตามลักษณะการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายได้ 4 ลักษณะ ดังนี้
1.เครือข่ายแบบดาว (Star Network) เป็นวิธีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมกันมากในปัจจุบัน รูปแบบการเชื่อมโยงมีลักษณะคล้ายรูปดาวหลายแฉก ซึ่งในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องแม่ข่ายหรือเครื่องบริการ
2. เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Network) เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างจุดโดยต่อเป็นวงแหวน ซึ่งการเชื่อมโยง
จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวมอยู่ด้วย แต่ละเครื่องจะทำงานของตนเอง การเชื่อมโยงจะทำให้มีการแบ่งงานกันทำและการใช้ทรัพยากรบางอย่างร่วมกัน การส่งข้อมูลจะส่งผ่านไปตามสายวงแหวน โดยมีการกำหนดที่อยู่ของปลายทางไว้
3. เครือข่ายแบบบัส (Bus Network) เป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเข้ากับสายส่งสัญญาณข้อมูลจะส่งผ่านสาย
เส้นเดียว ข้อมูลจะส่งผ่านอุปกรณ์ต่างๆ บนสายส่งสัญญาณข้อมูลหลักจนกว่าจะถึงตำแหน่งที่อยู่ ที่ระบุไว้
4. เครือข่ายแบบผสม (Hybrid Network) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบต่างๆ หลายแบบเข้าด้วยกัน
โดยมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อยหลายๆ เครือข่ายทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

 

 

 

 

 

 หน้าหลัก

 หน้าเมนู

 

สร้างโดย: 
ครูจารุณีขันใจและเด็กหญิงศิริพร ขัติยะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 228 คน กำลังออนไลน์