หลักการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นและเครือข่ายคอมพิวเตอร์


คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. สัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์มีกี่ชนิด ?

ก.  1 ชนิด
ข.  2 ชนิด
ค.  3 ชนิด
ง.  4 ชนิด

2.   สัญญาณแบบอนาลอก ข้อใดถูกต้อง ?

ก.  สัญญาณโทรทัศน์
ข.  สัญญาณโทรทัศน์
ค.  สัญญาณในคอมพิวเตอร์
ง.  เสียงในโทรศัพท์

3.อุปกรณ์ข้อใดทำหน้าแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาลอกและแปลงกลับ ?

ก.  ลำโพง
ข.  ซาวด์การ์ด
ค.  แลนด์การ์ด
ง.  โมเด็ม

4.   ข้อใดเป็นสัญญาณที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ ?

ก.   สัญญาณดาวเทียม
ข.   สัญญาณดิจิตอล
ค.   สัญญาณอะนาลอก
ง.   สัญญาณไมโครเวฟ

5.   ข้อใดไม่ใช่ทิศทางในการสื่อสารข้อมูล?

ก.  แบบทิศทางเดียว
ข.  แบบสองทิศทาง
ค.  แบบกึ่งสองทิศทาง
ง.  แบบรอบทิศทาง

6.   การส่งข้อมูลทีละบิตต่อครั้งผ่านสายสื่อสาร เป็นการสื่อสารแบบใด ?

ก.  แบบอนุกรม
ข.  แบบขนาน
ค.  แบบผสม
ง.  แบบไร้ทิศทาง

7. อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ   HUB คือ ?

ก.   อุปกรณ์เชื่อมต่อหลายเครือข่าย
ข.   เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายที่ต่างกัน
ค.   อุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีการขยายสัญญาณ
ง.   อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ไม่มีการขยายสัญญาณ

8. ข้อใดหมายถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อ "เราท์เตอร์(Router)?

ก. อุปกรณ์เชื่อมต่อหลายเครือข่าย

ข. เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายที่ต่างกัน
ค. อุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีการขยายสัญญาณ
ง. อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ไม่มีการขยายสัญาณ

9. ข้อใดเป็นการสือสารข้อมูลแบบ บรอดแบนด์ (Broadband)?

ก.   เป็นสัญญาณที่วิ่งได้แบบไร้สาย
ข.   มีสัญญาณ 2 สัญญาณวิ่งได้บนสายเดียวกัน
ค.   มีหลายสัญญาณวิ่งอยู่บนสายได้พร้อมกัน
ง.   มีสัญญาณ 1 สัญญาณวิ่งได้บนสาย

10. ข้อใดไม่ใช่สายสัญญาณที่ใช้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ?

ก.   สายคู่บิดเกลียว
ข.   สายโคแอกเชียล
ค.   สายใยแก้วนำแสง
ง.   สายอินฟาเรดนำแสง

 

 

 

 

 

 หน้าหลัก

 หน้าเมนู

 

สร้างโดย: 
ครูจารุณีขันใจและเด็กหญิงศิริพร ขัติยะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 231 คน กำลังออนไลน์