หลักการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 
http://www.thaigoodview.com/node/131676
http://www.arjannarong.com
http://www.ctctechnologies.com/services/tech-services
http://maklamtong.igetweb.com/?mo=3&art=496973
http://datacommunications1.blogspot.com/
http://www.kty.ac.th/html/unit1/unit102.html
http://it.irpct.ac.th/elearning/course/view.php?id=19
http://www.learners.in.th/blogs/posts/283358
http://www.ddsure.net/network_device.php
http://nong054.igetweb.com/?mo=3&art=535835
http://hospital.moph.go.th/phetchabun/siam/web_final/veb4/modem.html
http://www.sys2u.com/xpert/viewtopic.php?f=2&t=2
http://www.chakkham.ac.th/krusuriya/index.php?option=com_content&view=ar...
http://somgolfmike.blogspot.com/2010_10_01_archive.html
http://cpe.kmutt.ac.th/wiki/index.php/GrouP:16_Wired_LAN
http://203.172.198.156/ictpw/it40201/sw_win7.html
http://terawatart.blogspot.com/2011/02/windows-7.html
http://www.nkpw.ac.th/pornsak/com54/23241/Tech3004.htm
http://kruudsa2011.wordpress.com/
http://www.kruchanpen.com/network/basic.htm
http://www.pracharach.ac.th/MyWebSite/network.html
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech03/32/p4-1-1.html
http://technowimut.siam2web.com/?cid=605501
http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/webnot/index65.htm
http://school.obec.go.th/prathueang/network/communication_system.html
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/325518

 

 

 

 

 

 หน้าหลัก

 หน้าเมนู

 

สร้างโดย: 
ครูจารุณีขันใจและเด็กหญิงศิริพร ขัติยะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 566 คน กำลังออนไลน์