หลักการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นและเครือข่ายคอมพิวเตอร์


คำชี้แจง ให้นักเรียนคลิก แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
1. นักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับวีดีทัศน์ที่ได้ชมไป จงบอกมาเป็นข้อ 
2. นักเรียนคิดว่าวิวัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลมีความสำคัญกับตัวเราอย่างไร จงเขียนอธิบาย 
3. ปัจจุบันการสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์มีบทบาทกับชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างไรบ้าง จงเขียนเป็นข้อ

 

 

 

 

 

 หน้าหลัก

 หน้าเมนู

 

สร้างโดย: 
ครูจารุณีขันใจและเด็กหญิงศิริพร ขัติยะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 516 คน กำลังออนไลน์