บล็อกของ paew-waew

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ประวัติผู้จัดทำ


ประวัติผู้จัดทำ
PaeEw WawSs Cassanovy
ชื่อเล่น: แว๋ว
ระดับชั้น: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียน "ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์" 

สื่อการเรียนนี้แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อดิจิตอล "ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์"


สื่อดิจิตอลนี้ แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่

1.การสื่อสารข้อมุล   

แบบทดสอบ

1. จงบอกประวัติของระบบเครือข่ายอินเตอร์ มาพอสังเขป
    ................................................................................................................................................................ 
    ................................................................................................................................................................ 

การสื่อสารข้อมูล

บทบาทของการสื่อสารข้อมูล

ประวัติของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)

อินเทอร์เน็ต (Internet)
          อินเทอร์เน็ต
เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มก่อตั้งโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาโดย

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

บริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

มาตรฐานการสื่อสารด้านอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์