บล็อกของ paew-waew

  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:fef6c70c3c2efd7b1ecc0fc9809e7a69' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<strong>ชนิดของสัญญาณ</strong>\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\nสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการสื่อสารนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ\n</p>\n', created = 1713036020, expire = 1713122420, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:fef6c70c3c2efd7b1ecc0fc9809e7a69' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e634749169bc0f6016a657a010373b22' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<strong>ทิศทางการสื่อสารข้อมูล</strong>\n</p>\n', created = 1713036020, expire = 1713122420, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e634749169bc0f6016a657a010373b22' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:cd67e43c347795f65fc58640d69830c2' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<strong>หลักการเบื้องต้นของการสื่อสาร</strong>\n</p>\n', created = 1713036020, expire = 1713122420, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:cd67e43c347795f65fc58640d69830c2' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:dd1f38454f454e0d59038b832f59ab5d' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\nบทบาทของการสื่อสารข้อมูล\n</p>\n', created = 1713036020, expire = 1713122420, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:dd1f38454f454e0d59038b832f59ab5d' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

การสื่อสารข้อมูล

ชนิดของสัญญาณ

 

สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการสื่อสารนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ

การสื่อสารข้อมูล

ทิศทางการสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารข้อมูล

หลักการเบื้องต้นของการสื่อสาร

การสื่อสารข้อมูล

บทบาทของการสื่อสารข้อมูล

ประวัติของระบบเครือข่าย

 
อินเทอร์เน็ต (Internet)

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 519 คน กำลังออนไลน์