บล็อกของ paew-waew

สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

สื่อกลางประเภทมีสาย

สายโคแอกเชียลCoaxial

สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประเภทของระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข้อจำกัดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ข้อดีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ของการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การสื่อสารข้อมูล

การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร

การสื่อสารข้อมูล

วิธีการสื่อสารข้อมูล

วิธีการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 552 คน กำลังออนไลน์