แบบทดสอบ

1. จงบอกประวัติของระบบเครือข่ายอินเตอร์ มาพอสังเขป
    ................................................................................................................................................................ 
    ................................................................................................................................................................ 
    ................................................................................................................................................................ 
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
2. บทบาทของการสื่อสารข้อมูล จงอธิบาย
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
3. จงบอกประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลมีอะไรบ้าง
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
4. การสื่อสารข้อมูลมีกี่องค์ประกอบ อะไรบ้าง
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
5. การสื่อสารจำแนกตามทิศทางของการสื่อสารแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบอะไรบ้าง จงอธิบาย
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
6. ชนิดของสัญญาณอิเล็กทรอนิกศืที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
7. จงบอกความหมายของระบบคอมพิวเตอร์
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
8. จงบอกวัตถุประสงค์ของการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 3 ข้อ
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
9. จงบอกข้อดีของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
10. จงบอกข้อจำกัดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
11. องค์ประกอบของระบบเครือข่ายมีอะไรบ้าง
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
12. ระบบเครือข่ายมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
13. ระบบเครือข่ายท้องถิ่นคืออะไร
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
14. ระบบเครือข่ายระดับเมืองคืออะไร
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................ 

15. ระบบเครือข่ายระยะไกลคืออะไร
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
16. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
17. จงบอกสื่อกลางประเภทมีสายและไร้สาย
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
18. สายโคแอกเชี่ยล (Coaxcial) มีข้อมดีและข้อเสียอย่างไร
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
19. จงบอกข้อดีและข้อเสียของอินฟราเรด (Infrared) 
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
20. รูปร่างเครือข่ายมีกี่แบบ อะไรบ้าง
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
21. มาตรฐานเครือข่ายแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
22. จงยกตัวอย่างอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
23. โดเมนเนม คืออะไร
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
24. ระบบ IP Addess คืออะไร
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 
25. จงยกตัวอย่างบริการต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมา 5 อย่าง
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์