คำคู่บาลี - สันสกฤต

 

 

 
 

 

     คำบาลี    

 สันสกฤต

      สิริ

  ศรี

     บุญ

 บุณย์

  อัจฉรา 

  อัปสร

    วิชา

 วิทยา

   วิชชุ 

  วิทยุ

  เขต 

   เกษตร

  รัฐ    

  ราษฎร์

 ปัญญา

  ปรัชญา

   บุปผา 

  บุษบา

  อิจฉา

  ริษยา

  สิทธิ 

  ศรัทธา

    จักขุ   

    จักษุ

  ภิกขุ

    ภิกษุ

   รุกข์  

   พฤกษ์

  ปทุม

 ประทุม

   ฐาน

   สถาน

   สามี

   สวามี

  ฐาปนา

 สถาปนา

     ถาวร

    สถาวร /  สถาพร

   วัตถุ

  วัสดุ /  พัสดุ

   กัม   

  กรรม

    กีฬา

   กรีฑา

   จุฬา

  จุฑา  

   อิสิ 

 ฤาษี

   ติณ 

    ตฤณ

  นิจ 

   นิตย์

  สัจจะ   

  สัตยะ

    เวช   

   ไวทย์ / แพทย์

   มัชฌิมา 

    มัธยม

     จิต

     จิตร

 

 

สร้างโดย: 
สิริดา นางสาวศรีสวาสดิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 515 คน กำลังออนไลน์