ข้อแนะนำในการทำเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่ดี

รูปภาพของ ssspoonsak

ข้อแนะนำในการทำเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ที่ดี

     ในการสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ เพื่อให้ผู้ต้องการศึกษา ค้นคว้า สามารถใช้งานได้ดี รวดเร็ว เกิดความพึงพอใจ และเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้จัดทำควรคำนึงดังต่อไปนี้

I. การบริหารจัดการแฟ้ม(folder) และไฟล์(File) ข้อมูล

1. ชื่อแฟ้มและไฟล์ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของระบบปฎิบัติการในเครื่องแม่ข่าย

 • ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือตัวเลข เท่านั้น ถ้าเป็นภาษาอังกฤษต้องเป็นตัวเล็กทั้งหมด
 • ห้ามเว้นวรรค
 • ไฟล์เว็บเพจต้องมีนามสกุลเป็น htm หรือ html

2. ไฟล์แรกของการเรียกใช้งาน(Home Page) ต้องชื่อ index.htm หรือ index.html เท่านั้น
3. การตั้งชื่อไฟล์ควรให้สอดคล้องกับข้อมูลนั้นๆ เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ
4. ควรเลือก Character set เป็น Unicode(UTF-8)

 • <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">

II. การบริหารจัดการเนื้อหา

1. ในแต่ละหน้า ไม่ควรมีความยาวมากเกินไป การที่ต้องลาก Scroll Bar ลงมามากๆ ทำให้ผู้ใช้งานมีโอกาสที่จะเลิกใช้ได้
2. แต่ละชิ้นงาน เนื้อหาควรจะจบในตัวเอง และมีความยาวไม่น้อยกว่า 30 เพจ
3. ไฟล์ที่ควรจะมี ได้แก่

 • ไฟล์ Home Page ชื่อ index.html หรือ index.htm เป็นหน้าแรกของเว็บเพจ ควรจะเป็นส่วนที่ดึงดูดใจมากที่สุด ผู้ที่เข้ามาแล้วประทับใจในรูปแบบ เข้าใจถึงข้อมูลภายในว่าตรงกับที่ผู้ใช้งานต้องการหรือไม่ และต้องการเข้าไปศึกษาทันที
 • ไฟล์ผู้จัดทำ อาจใช้ชื่อ aboutus.html เป็นไฟล์ที่บรรจุรายละเอียดของผู้จัดทำ เช่น ภาพผู้จัดทำ ชื่อ นามสกุล โรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล์แอดเดรส
 • ไฟล์เนื้อหา ควรแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา

4. องค์ประกอบของแต่ละหน้า จะต้องมี

 • แบนเนอร์ เพื่อบอกว่าหน้านั้นๆคืออะไร
 • เมนู เพื่อเชื่อมโยงไปแต่ละตอน แต่ละหน้า
 • สามารถดูได้สวยงามในความละเอียด 1024x768 พิกเซล
 • ข้อความที่ใช้งานต้องเป็นฟอนต์ Tahoma เท่านั้น

5. จากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง ควรไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ควรคลิกเกิน 3-4 ครั้ง


III. การบริหารจัดการสื่อประสม

1. ต้องเป็นสื่อประสมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งความเหมาะสมและลิขสิทธิ์

2. ต้องมีแฟ้มย่อยสำหรับเก็บข้อมูลสื่อประสมโดยเฉพาะ ไม่ควรอยู่รวมกับไฟล์ html

3. ควรมีภาพประกอบในเนื้อหา เพื่อดึงดูดความสนใจ

 • ภาพมีขนาดความกว้าง ความสูง ที่เหมาะสม
 • ภาพต้องบีบอัด(Compress)แล้ว เพื่อความรวดเร็วในการเรียกใช้งาน
 • ถ้ามีความจำเป็นต้องเสนอภาพขนาดใหญ่มาก ควรนำเสนอเป็นภาพเล็กก่อน แล้วเชื่อมโยง(Link) ไปที่ภาพใหญ่

4. ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงที่ใช้ ควรคำนึงถึงขนาดของไฟล์ให้มาก เพราะถ้ามีขนาดใหญ่มากจะเรียกใช้งานได้ช้า ควรทำให้อยู่ในรูปแบบที่เล็กมากที่สุด ที่ไม่มีผลเสียต่อเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ


IV. การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์

    เนื้อหาที่จัดทำขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีแบบทดสอบเสมอไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเนื้อหานั้นๆ

 


V. ตัวอย่างเว็บเพจ

VI. ตัวอย่างสื่อออนไลน์

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์