การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)

 

2.3 เครื่องกดหน้าอกด้วยกลไกสูบลม (Mechanical piston device)

             เครื่องกดหน้าอกด้วยกลไกสูบลม(mechanicalpistondevice)ใช้หลักการกดหน้าอกโดยอาศัยการอัดแก๊สและปล่อยแก๊สผ่านอุปกรณ์คล้ายลูกสูบที่ติดตั้งบนbackboardในงานวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างในผู้ใหญ่3รายการ(LO 2),48–50พบว่าการทำCPRโดยใช้เครื่องกดหน้าอกแบบสูบลมทั้งในและนอกโรงพยาบาลโดยบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้end-tidalCO2ต่ำลงและได้meanarterialpressureสูงขึ้นอาจพิจารณาใช้เครื่องกดหน้าอกด้วยกลไกสูบลมในการทำCPRในสถานการณ์ที่การทำCPRด้วยมือแบบมาตรฐานทำได้ยาก(ClassIIb)ในการใช้เครื่องกดหน้าอกควรตั้งเครื่องให้กดหน้าอกได้ความลึกมากพอและให้ได้อัตราการกด100ครั้งต่อนาทีโดยมีอัตราการกดหน้าอกต่อการหายใจ30:2จนกว่าจะได้ใส่ท่อหายใจและให้ได้ระยะกดนานเป็น50%ของวงจรการกด-ปล่อยหน้าอกทั้งนี้เครื่องที่ใช้ต้องปล่อยให้หน้าอกเด้งกลับได้เองเต็มที่

 

 

2.4 การทำ CPR โดยใช้ถุงลมพันหน้าอก

          การทำCPRโดยใช้ถุงลมพันรอบหน้าอก(load-distributingbandหรือLDB-CPRหรือvestCPR)เป็นการทำCPRโดยใช้เครื่องมือที่มีลักษณะเป็นถุงลมพันรอบหน้าอกมายึดแน่นกับbackboardถุงลมนี้มีระบบเป่าลมเข้าและสูบลมออกเป็นจังหวะหลักฐานจากการวิจัยแบบcasecontrolกับผู้ป่วยผู้ใหญ่นอกโรงพยาบาล162ราย(LOE4)51พบว่าหากใช้LDB-CPRโดยผู้ปฏิบัติการที่ได้รับการฝึกอบรมดีแล้วจะทำให้อัตราการรอดชีวิตจนมาถึงห้องฉุกเฉินดีขึ้นในงานวิจัยหนึ่งซึ่งทดลองใช้LDB-CPRกับผู้ป่วยในระยะสุดท้ายในโรงพยาบาล(LOE3)5253,54พบว่าทำให้hemodynamicsดีขึ้นจึงอาจพิจารณาใช้LDB-CPRเป็นอุปกรณ์ช่วยทำ CPRทั้งในและนอกโรงพยาบาลหากมีผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการฝึกอบรมให้ทำได้(ClassIIb) กับงานวิจัยในห้องปฏิบัติการอีก2รายการ(LOE6)

 

2.5 การทำ CPR ด้วยอุปกรณ์กดหน้าอกสลับกับท้องชนิดใช้มือจับ   

        หลักฐานจากงานวิจัยแบบสุ่มตัวอย่าง1รายการในผู้ใหญ่ที่เกิดหัวใจหยุดเต้นทั้งในและนอกโรงพยาบาลแล้วทำCPRด้วยอุปกรณ์กดหน้าอกสลับกับท้องชนิดใช้มือจับ(phasedthoracic-abdominalcompression-decompressionหรือPTACD-CPR)ซึ่งเป็นเครื่องมือที่รวมเอาแนวคิดของIAC-CPRกับACD-CPRเข้าด้วยกันพบว่า(LOE2)55อัตราการรอดชีวิตไม่แตกต่างจากการทำCPRแบบมาตรฐานจึงยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนการใช้PTACD-CPRนอกจากเพื่อการวิจัย(ClassIndeterminate)

สร้างโดย: 
NIGHTLIFE

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 384 คน กำลังออนไลน์