โครงสร้างทางสังคม

 

 

 

แหล่งที่มาภาพ : http://www.yimwhan.com/board/data_user/makotojang/photo/cate_5/8.gif

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ 

  หมายถึง กลับมาหน้าแรกของโครงสร้างทางสังคม

 

แหล่งที่มาภาพ : http://www.milonic.com/templates/site/home.gif 

 

  หมายถึง การกลับมายังหน้าแรกของแต่ละเนื้อหา

 

แหล่งที่มาภาพ  :  นางสาว  กาญจน์มณี     จรุงพรสวัสดิ์

 

โครงสร้างทางสังคม

สังคมมนุษย์แม้ว่าจะมีขนาดของสังคมหรือลักษณะเฉพาะของสังคมแตกต่างกัน  แต่เมื่อกล่าวถึงโครงสร้างทางสังคมโดยทั่วไปหรือโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมเบื้องต้นแล้ว ทุกสังคมต่างมีองค์ประกอบสำคัญอยู่บนพื้นฐานสองประการที่สำคัญคือกลุ่มสังคมและสถาบันทางสังคม


การศึกษาในเรื่องโครงสร้างทางสังคมจะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับสังคมในแง่มุมต่าง ๆ  ได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งโครงสร้างทางสังคมมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้


ความหมายโครงสร้างทางสังคม

โครงสร้างทางสังคม 
หมายถึง  ส่วนต่าง ๆ  ที่ประกอบกันเป็นระบบความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์  ส่วนประกอบดังกล่าวจะต้องเป็นเค้าโครงที่ปรากฏในสังคมมนุษย์ทุก ๆ  สังคม  แม้ว่าจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมก็ตาม

โครงสร้างของสังคมไทย    แบ่งออกเป็น  2  ส่วนคือ

1. สังคมชนบท (กลุ่มปฐมภูมิ)

2. สังคมเมือง (กลุ่มทุติยภูมิ)


องค์ประกอบโครงสร้างทางสังคม

มีองค์ประกอบ 2 ส่วนที่สำคัญ  ได้แก่ กลุ่มสังคม (Social Groups) และ สถาบันสังคม (Social Institutions)

สถาบันสังคมที่สำคัญ สถาบันสังคม แยกได้ 7 สถาบัน   ดังนี้                        

1.  สถาบันครอบครัว

2.  สถาบันการศึกษา

3.  สถาบันศาสนา

4.  สถาบันเศรษฐกิจ

5.  สถาบันทางการเมืองการปกครอง

6.  สถาบันนันทนาการ

7.  สถาบันสื่อสารมวลชน

สร้างโดย: 
คุณครู ธานินทร์ พร้อมสุข และ นางสาว กาญจน์มณี จรุงพรสวัสดิ์ (โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 715 คน กำลังออนไลน์