สถาบันนันทนาการ

 

 

 

แหล่งที่มาภาพ : http://www.rakball.net/Rakballthai/pics/20090108720_03.jpg

6. สถาบันนันทนาการ

หมายถึง...การพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดที่ได้รับจากการประกอบอาชีพ  เป็นแบบแผนในการคิด การกระทำ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ของสมาชิกในสังคม สถาบันนันทนาการครอบคลุมถึง ละคร ดนตรี กีฬา                                                     

คำว่า “นันทนาการ” หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลสมัครใจเข้าร่วมกระทำเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเมื่อกระทำ
แล้วเกิดความพึงพอใจและได้ประโยชน์แก่ร่างกายและจิตใจ

ตัวอย่างสถาบันนันทนาการ เช่น

1. การกีฬาแห่งประเทศไทย

2. สมาคมนักกีฬาทีมชาติ

3. โรงภาพยนตร์

หน้าที่พื้นฐานของสถาบันนันทนาการ

1. ช่วยให้สมาชิกของสังคมมีร่างกายแข็งแรง

2. ช่วยให้สมาชิกของสังคมมีสุขภาพจิตดี

3. ช่วยให้สมาชิกของสังคมมีความสามัคคี

4. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้แก่สมาชิกของสังคม

สร้างโดย: 
คุณคูรธานินทร์ พร้อมสุข และ นางสาวกาญจน์มณี จรุงพรสวัสดิ์ (โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 358 คน กำลังออนไลน์