ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ


ตัวอย่างที่ 5   จงหาว่า จากเลขโดด 0 - 9 จะมีวิธีเขียนตัวเลขแสดงจำนวนต่อไปนี้ได้กี่วิธี โดยให้เลขโดดในแต่ละหลักซ้ำกันได้

                   1)  จำนวนเต็มบวกที่มีสี่หลัก

                   2)  จำนวนคี่บวกที่มีสี่หลัก

                   3)  จำนวนที่มีสีหลักที่หลักหน่วยเป็นศูนย์


วิธีคิด           เลขโดดในหลักทั้งสี่ต่างเป็นสมาชิกของ เซต S = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

                  1)  ในหลักพันจะมีเลขโดดที่เป็นไปได้ 9 วิธี คือ เป็นสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งของเซต S ก็ได้ ยกเว้น 0

                       ในหลักร้อยจะมีเลขโดดที่เป็นไปได้ 10 วิธี คือ เป็นสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งของเซต S

                       ในหลักสิบจะมีเลขโดดที่เป็นไปได้ 10 วิธี คือ เป็นสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งของเซต S

                       ในหลักหน่วยจะมีเลขโดดที่เป็นไปได้ 10 วิธี คือ เป็นสมาชิกตัวใดตัวหนึ่งของเซต S

                       ดังนั้น จำนวนวิธีที่จะเขียนจำนวนเต็มบวกซึ่งมีสี่หลักมีทั้งหมดเท่ากับ 9x10x10x10 หรือ 9,000 วิธี


                 2)   จำนวนคี่ใด ๆ จะต้องมีหลักหน่วยเป้น 1, 3, 5, 7, 9 ซึ่งมีได้ 5 วิธี

                       ดังนั้น จำนวนวิธีที่จะเขียนจำนวนคี่บวกซึ่งเป็นจำนวนที่มีสี่หลักมีทั้งหมด 9x10x10x5 หรือ 4,500 วิธี


                3)  จำนวนวิธีที่จะเขียนจำนวนเต็มบวกที่มีสี่หลักและมีหลักหน่วยเป็น 0

                     มีทั้งหมด 9x10x10x1 หรือ 900 วิธี

สร้างโดย: 
นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 280 คน กำลังออนไลน์