ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

 

                                                                 

แบบทดสอบ 

เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

คำชี้แจง
           1.  ข้อสอบแบบปรนัยแบบเลือกตอบ จำนวน 10 ข้อ
           2.  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว


1.  ชายคนหนึ่งมีเสื้อ 5 ตัวสีต่างกัน กางเกง 3 ตัวสีต่างกัน และรองเท้า 2 คู่สีต่างกัน จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดที่ชายคนนี้สวมเสื้อ กางเกง และรองเท้าเป็นชุดต่าง ๆ กัน            

                                                                                                       

                ก. 40                                       ข. 30

                ค. 20                                       ง. 10

2.  จำนวนวิธีที่ผู้โดยสาร 3 คน จะนั่งที่นั่งว่าง 5 ที่ตรงกับข้อใด

                ก. 60                                     ข. 8

                ค. 15                                      ง. 2

3.  มีบัตร 4 ใบที่มีตัวเลข 1-4 ในแต่ละใบ จำนวนวิธีที่จะนำบัตรเหล่านี้มาเรียงเป็นจำนวนเลขสองหลักได้ตรงกับข้อใด                                                                               

                ก. 10                                      ข. 8

                ค. 12                                     ง. 16

4.  จงหาวิธีการทำข้อสอบแบบเลือกตอบถูกผิด  จำนวน  10  ข้อ

                ก.  128                                   ข.  256

                ค.  512                                   ง.  1,024

5.  ในการทอดลูกเต๋า 2 ลูก จำนวน 1 ครั้ง จำนวนที่ผลรวมของแต้มลูกเต๋ามากกว่า 8 มีกี่เหตุการณ์

               ก.  7                                        ข.  8

               ค.  9                                        ง.  10

6.  ครอบครัวหนึ่งต้องการมีบุตร 3 คน เหตุการณ์ที่ครอบครัวนั้นมีบุตรคนแรกเป็นหญิง และคนสุดท้ายเป็นชาย

              ก.  1                                         ข.  2

              ค.  3                                         ง.  4

7.  ในการโยนเหรียญ 3 เหรียญ 1 ครั้ง เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว 2 เหรียญ ตรงกับข้อใด

             ก.  1                                          ข.  2

             ค.  3                                          ง.  4

8.  ครอบครัวหนึ่งต้องการมีบุตร 3 คน ความน่าจะเป็นที่ครอบครัวนั้นมีบุตรคนแรกเป็นหญิง และคนสุดท้ายเป็นชาย

            ก.  1/2                                        ข.  3/8

            ค.  1/4                                        ง.  5/8

9.  กล่องใบหนึ่งมีตัวเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้บัตรเป็นเลขคู่ตรงกับข้อใด

            ก.  2/9                                         ข.  3/9

            ค.  4/9                                         ง.  5/9

10.  ไพ่สำรับหนึ่งมี 52 ใบ สุ่มหยิบไพ่มา 1 ใบ ความน่าจะเป็นที่ได้ K หรือโพดำ

            ก.  4/13                                        ข.  5/13

            ค.  17/52                                     ง.  16/52


เฉลย   1)  ข               2)  ก             3)  ค               4)  ง                 5)  ข

             6)  ข               7)  ค             8)  ค               9)  ค                 10)  ง

                                                                                

สร้างโดย: 
นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 340 คน กำลังออนไลน์