ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ


ตัวอย่างที่  3  ถ้าต้องการทำป้ายเพื่อแสดงแบบ สี และขนาด ของรองเท้ากีฬา 6 แบบ แต่ละแบบมี 3 สี และแต่ละสีมี 5 ขนาด 

                   จะต้องจัดทำป้ายที่ต่างกันทั้งหมดกี่ป้ายจึงจะครบทุกแบบ สี และขนาด

วิธีคิด          รองเท้ากีฬ่ามีทั้งหมด                6           แบบ

                  รองเท้าแต่ละแบบมี                 3           สี                        

                  รองเท้าแต่ละสีมี                     5           ขนาด

                  ดังนั้น จำนวนป้ายที่แสดง แบบบ สี และขนาด จะต้องมี  6 x 3 x 5  หรือ 90 แบบ

 

ตัวอย่างที่ 4   ข้อสอบประเภทให้เลือกตอบว่าจริงหรือเท็จชุดหนึ่งมี 10 ข้อ นักเรียนที่ทำข้อสอบนี้จะมีวิธีตอบข้อสอบชุดนี้ได้ต่าง ๆ

                  กันกี่วิธี สมมุติว่าต้องตอบคำถามทุกข้อโดยไม่มีการเว้น

วิธีคิด           คำตอบของข้อแรกมีวิธีให้เลือก                                                   2           วิธี

                  ในแต่ละวิธีเลือกคำตอบข้อแรกจะมีวิธีเลือกตอบคำตอบข้อสอง               2           วิธี

                  ในแต่ละวิธีที่เลือกคำตอบข้อแรกและข้อสองจะมีวิธีเลือกคำตอบข้อสามได้  2           วิธี

                                                             *

                                                             *

                                                             *

                   ในแต่ละวิธีที่เลือกคำตอบข้อแรกถึงข้อเก้าจะมีวิธีเลือกคำตอบข้อสิบ         2           วิธี

                   ดังนั้น  จะมีวิธีตอบข้อสอบชุดนี้ได้ต่าง ๆ กัน 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2 = 210            วิธี

 

 

สร้างโดย: 
นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 421 คน กำลังออนไลน์