สัตว์ป่าสงวนของไทย

รูปภาพของ ladda701

สัตว์ป่าสงวนของไทย

 
สัตว์ป่าสงวน   หมายถึง   สัตว์ป่าที่หายาก กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503จำนวน 9 ชนิด เป็นสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ได้แก่ แรด กระซู่ กูปรี ควายป่า ละองหรือละมั่ง สมันเนื้อทราย เลียงผาและกวางผา สัตว์ป่าสงวนเหล่านี้หายาก หรือใกล้จะสูญพันธุ์หรืออาจจะสูญพันธุ์ไปแล้ว จึงจำเป็นต้องมี บทบัญญัติเข้มงวดกวดขันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่สัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตอยู่หรือซากสัตว์ป่า ซึ่งอาจจะตกไปอยู่ยังต่างประเทศด้วยการซื้อขายต่อมาเมื่อสถานการณ์ของสัตว์ป่า ในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป สัตว์ป่าหลายชนิดเสี่ยงต่อมีแนวโน้มถูกคุกคามการสูญพันธุ์มากยิ่งขึ้น ประกอบกับเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการควบคุมดูแลการค้าหรือการลักลอบค้าสัตว์ป่าในรูปแบบต่างๆ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าหรือ
CITES ซึ่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามรับรองอนุสัญญา
ในปี พ.ศ.
2518 และได้ให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 21 มกราคม
พ.ศ.
2526 นับเป็นสมาชิกลำดับที่ 80 จึงได้มีการพิจารณา
แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ ฉบับเดิมและตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ.
2535 ขึ้น ใหม่เมื่อวันพ.ศ.2535 ขึ้น ใหม่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
สัตว์ป่าสงวนตามในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ หมายถึงสัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติฉบับนี้และตามที่ กำหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาทำให้สามารถ เปลี่ยนแปลงชนิดสัตว์ป่าสงวนได้โดยสะดวกโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแก้ไขหรือเพิ่มเติมเท่านั้นไม่ต้องถึงกับต้องแก้ไขพระราชบัญญัติอย่างของเดิมทั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติมชนิด สัตว์ป่าที่มีสภาพล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่ง
7 ชนิด และตัดสัตว์ป่าที่ไม่อยู่ในสถานะใกล้จะสูญพันธ์ เนื่องจากการที่สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้มาก 1 ชนิด คือ เนื้อทราย รวมกับสัตว์ป่า
สงวนเดิม
8 ชนิด รวมเป็น 15 ชนิด ได้แก่

สร้างโดย: 
ลัดดา ทองโคตร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์