บทที่ 4 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

รูปภาพของ ssspoonsak

 

หัวข้อที่น่าสนใจ

เนื้อหา
 ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
     หน่วยประมวลผลกลาง 
     หน่วยความจำหลัก 
     หน่วยความจำรอง 
     หน่วยรับเข้า 
     หน่วยส่งออก 
 กิจกรรมและแบบฝึกหัด 
     กิจกรรมในชั้นเรียน
 ทบทวนบทเรียน 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกการทำงานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

แนวคิด

การทำงานของคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบที่สำคัญ 5 ส่วนได้แก่
 1. หน่วยประมวลผล ทำหน้าที่ในการคิดคำนวณหรือประมวลผลข้อมูล โดยทำตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก
 2. หน่วยความจำหลัก เป็นหน่วยความจำที่หน่วยประมวลผลสามารถอ่านเขียนได้รวดเร็ว ดังนั้นจึงนำโปรแกรมและข้อมูลมาเก็บไว้ที่หน่วยความจำหลักนี้ เพื่อให้หน่วยประมวลผลนำมาตีความและกระทำตามได้รวดเร็ว
 3. หน่วยความจำรอง มีไว้สำหรับเก็บข้อมูล หรือโปรแกรมที่มีจำนวนมาก และหากจะใช้งานก็มีการถ่ายจากหน่วยความจำรองมายังหน่วยความจำหลัก
 4. หน่วยรับข้อมูล ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำแล้วนำมาประมวลผล
 5. หน่วยส่งออก เป็นหน่วยที่นำข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผลแล้วมาแสดงผล

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์