บทที่ 3 พัฒนาการคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ ssspoonsak

 

หัวข้อที่น่าสนใจ

เนื้อหา
 เครื่องคำนวนในยุคประวัติศาสตร์
 คอมพิวเตอร์ยุคหลอดสุญญากาศ
 คอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์
 คอมพิวเตอร์ยุควงจรรวม
 คอมพิวเตอร์ยุควีแอลเอสไอ
 คอมพิวเตอร์ยุคเครือข่าย
 เทคโนโลยีสื่อประสม
      กิจกรรมในชั้นเรียน 
กิจกรรมและแบบฝึกหัด
ทบทวนความรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันได้ 
2. อธิบายลักษณะของคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุคได้ 
3. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสมได้

แนวคิด

     การคำนวณมีวิวัฒนาการเริ่มจาก ลูกคิด แล้วพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นเครื่องคำนวณ คอมพิวเตอร์ยุคหลอดสูญญากาศ ยุคทรานซิสเตอร์ ยุควงจรรวม ยุควีแอลเอสไอ และยุคเครือข่าย

     เทคโนโลยีสื่อประสม คือ การใช้สื่อหลายแบบผสมกัน อาจประด้วยข้อความ ตัวหนังสือ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงพูด เสียงดนตรี และวีดีทัศน์ 

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์