ตรวจสอบรายชื่อ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษา พร้อมของรางวัลมากมาย

ผู้สนับสนุน

    

   

 

รายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์
แยกตามเนื้อหาที่จัดทำว่าอยู่ในสาระวิชาใด ช่วงชั้นใด

P หมายถึง ผลงานและใบสมัครของท่านพร้อมได้รับการตรวจจากคณะกรรมการแล้ว

สาระวิชา

 ช่วงชั้น

สื่อเว็บเพจ

 สื่อออนไลน์

ดูรายชื่อ

   

จำนวนทีมที่สมัคร 

 จำนวนทีมที่สมัคร 

 

ภาษาไทย

1

2

1

 

2

2

3

 

3

13 

3

 

4

10 

39 

คณิตศาสตร์

1

1

 

 

2

 

3

 

3

3

 

4

10 

วิทยาศาสตร์

1

2

 

 

2

2

 

3

20 

 

4

57 

51 

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

1

 

 

 

2

 

3

20 

 

4

19 

43 

สุขศึกษาและพลศึกษา

1

 

 

 

2

 

 

3

 

4

46 

ศิลปะ

1

1

 

 

2

1

1

 

3

11 

3

 

4

7

21 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1

4

 

2

10 

 

3

52 

23

 

4

48 

46

ภาษาต่างประเทศ

1

 

 

2

4

4

 

3

4

 

4

16

27 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

1

 

 

2

1

 

3

 

4

รวม

 

348 

376 

724 

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

รายชื่อประกาศหมดหรือยังคะ ของโรงเรียนปิยะบุตร์จะเหลือ

สื่อเว็บเพจ การใช้โปรแกรมNamo ช่วงชั้น4

สื่อเว็บเพจ การใช้โปรแกรม Powerpoint ช่วงชี้น 3

สื่อเว็บเพจ จำนวนเต็ม ช่วงชั้น 3

สื่อออนไลน์ สงกรานต์ ช่วงชั้น 4

รูปภาพของ hong

กรุณาตรวจสอบอีกครั้งค่ะ

ถ้าไม่มีชื่อของท่านกรุณาสมัครใหม่อีกครั้งค่ะ

ส่งแบบฟอร์มใบสมัครไปเมื่อวาน วันที่ 24 พ.ย. 52 แต่ตรวจสอบดูรายชื่อไม่มี วันนี้เลยส่งไปใหม่ ของช่วงชั้นที่ 4 จากโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

รูปภาพของ ketsarin

เรียนอาจารย์พูนศักดิ์ที่เคารพ

ดิฉันนางเกศริน  ขจรคำ   ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน(บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล)  ได้ส่งใบสมัครประกวดสื่อเว็บเพจ  โดยส่งออนไลน์มาเมื่อวันที่ 22  พฤศจิกายน 2552  จำนวน 2 ทีมคือ  ทีมที่ 1  หัวข้อเรื่องการใช้งานโปรแกรมนำเสนอ
      ทีมที่ 2 หัวข้อเรื่องการใช้งานโปรแกรมตารางทำการ

และดิฉันได้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแล้วปรากฎว่ามีชื่อเพียงทีมเดียว คือ การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ  ลำดับที่ 7หมายเลขการสมัคร 2544   เพียงทีมเดียว   ดิฉันได้ส่งใบสมัครทีมที่ 2  หัวข้อเรื่องการใช้งานโปรแกรมตารางทำการมาใหม่  ในวันที่ 23  พ.ย. 52  และวันนี้ได้ตรวจเช็ครายชื่อการสมัครดู  ก็ไม่เห็นมีค่ะ   ดิฉันจึงขอความกรุณาท่านอาจารย์
พูนศักดิ์  ช่วยตรวจสอบดูให้ด้วยนะคะว่าได้รับใบสมัครที่ส่ง
ออนไลน์มานั้นได้รับหรือยังคะ  เพราะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครแล้วค่ะ 
 
     ขอขอบพระคุณอาจารย์พูนศักดิ์มากค่ะ

 

รูปภาพของ ketsarin

ขอบคุณมากค่ะ

รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

ส่งใบสมัครแล้วค่ะ แต่ยังไม่ได้ แนบ Url ให้ค่ะ รบกวนยืนยันการเป็นสมาชิกด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

นางสาววรัญญา พรมศิริ 

เด็กหญิงนงนภัส บัวรอด 

http://www.thaigoodview.com/node/46350

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

กรุณาแจ้งหมายเลข สาระวิชาและช่วงชั้นที่ ด้วยค่ะ

เพื่อแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

ส่งใบสมัครแล้วค่ะ แต่ยังไม่ได้ แนบ Url ให้ค่ะ รบกวนยืนยันการเป็นสมาชิกด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

นางสาวกานต์สินี ช่วยเพ็ญชัยภัทร

เด็กหญิงสิริปรียา นุตคำแหง

http://www.thaigoodview.com/node/46300

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ส่งใบสมัครแล้วค่ะ แต่ยังไม่ได้ แนบ Url ให้ค่ะ รบกวนยืนยันการเป็นสมาชิกด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

นางสาวกัญฐภา  เต่าสุวรรณ

เด็กชายจิรายุ สายน้ำผึ้ง

http://www.thaigoodview.com/node/44733

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ msw6613

ประกาศผลเมื่อไร่ ครับ ไม่มีโชว์ผลงานของผุ้ประกวดหรอครับ อยากดูมาก จะเป็นพระคุณมากครับถ้าจะแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับที่บล็อกนี้ http://www.thaigoodview.com/node/29326  

                                        By" >_PhonG

เรียนครูพูนศักดิ์

ผมอยากอับโหลดข้อมูลที่มีขนาดเกิน 100 kb เข้าในสื่อออนไลน์ได้ไหมครับ 

ถ้าได้ช่วยบอกวิธีด้วยครับ

เรียนคุณครูพูนศักดิ์ที่เคารพ

ดิฉันนางสาวบุญณิตา  จิตรีเชาว์ ขอยกเลิกการสมัครลำดับที่ 21 หมายเลขการสมัคร 2467 ค่ะ เนื่องจากชื่อเรื่องผิดพลาด

และขอแก้ไขชื่อโรงเรียนในลำดับที่23 หมายเลขการสมัคร 2507 จาก โรงเรียนเขมาภิรตาราม  เป็น โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

                                         ขอบคุณค่ะ

                              นางสาวบุญณิตา   จิตรีเชาว์

                              ครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม


 

รูปภาพของ hong

 แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ Krumilk
ขอเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ทำน่ะค่ะ 
หมายเลขการสมัคร 2511
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
เลขที่ 45 ต.หนองหลวง
อ.เมือง จังหวัด ตาก 63000
1. นางวรากร    ครองแก้ว
2. เด็กหญิงสุมิตรา คำเกิด
3. เด็กหญิงณัฎฐา  บุปผา
4. เด็กหญิงมาริษา สัตราช
เรื่อง ผังงาน(Flowchart)
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

ใบสมัครเอาครั้งที่สองนะครับ ของโรงเรียนหนองแซงวิทยา

ช่วงชั้นที่ 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื่อง  งานบล็อกประสาน 

นาย วิระชาติ ชื่นตา

นาย เอกศิษย์ จุลพฤกษ์

นาย วิศรุต ศรีสวรรค์

นาย ปฏิพัทธิ์  ทวินันท์ 

โรงเรียนหนองแซงวิทยา

เพิ่งเข้าไปทำหน้าแรก แล้วได้ URL เลยส่งใบสมัครสื่อออน์ไลน์ไปใหม่ และสมัคร สื่อ เว็บเพจไปด้วยคะ แต่ยังไม่มีรายชื่อ ไม่ทราบว่าข้อมูลเข้าระบบแล้วหรือยังคะ

ขอบคุณคะ

ครูสุขใจ

 

รูปภาพของ hong

เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

รูปภาพของ sss27267
หมายเลขการสมัคร 2299
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางสาวศุทธินี กิจเจริญ
2. นางสาวสุทธ์สินี กิจแสงทอง
3. นางสาวมิ่งขวัญ ตัลยารักษ์
4. นางสาวถิรา นิมิตรโภคานัน
เรื่อง English for You
4. นางสาวถิรา นิมิตรโภคานัน
เปลี่ยนเป็น
4. นางสาวถิรา นิมิตรโภคานันท์
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

รูปภาพของ khrutai

ผมส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว, แจ้งตามหลังอีก 1 ครั้ง, ยังไม่พบข้อมูลยืนยันการสมัครครับ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ

http://www.thaigoodview.com/node/43872  

สนับสนุนการศึกษาไทย
นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียน ครูอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
ยังไม่มี ชื่อผู้ใช้งาน khrutai ส่งใบสมัครออนไลน์เข้าประกวดสื่อครับ กรุณาสมัครเข้าประกวดพร้อมส่งใบสมัครออนไลน์มาด้วยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

อาจารย์พูนศักดิ์

น.ส. สราลี พิมพ์สมาน หมายเลขสมัคร 2376

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

แจ้ง URL ค่ะ

www.thaigoodview.com/node/43771

รูปภาพของ supatkul

เรียบร้อยค่ะ

อ.พูนศักดิ์คะ  นายบุญธเรศ  จันเทวา กับคุณครูพิสมัย  ศุภพงษ์ โรงเรียนปิยะบุตร์ สมัครตั้งวันที่ 8 พ.ย. 52 ยังไม่มีการตอบรับเลยคะ แนบไฟล์ใบสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะคะ และได้สร้างงานไว้

http://www.thaigoodview.com/node/42174

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 272 คน กำลังออนไลน์