ชนิดของข้อมูล ตัวแปร

ชนิดของข้อมูล ตัวแปร

ในการเขียนโปรแกรมต้องมีการใช้งานข้อมูล ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพ ข้อความ ตัวเลข วัน เวลา  โดยข้อมูลจะถูกนำมาใช้ในการคำนวณ หรือประมวลผลในรูปต่าง ๆ โดยการใช้ตัวแปรเพื่อเก็บค่าของข้อมูลเหล่านั้นชนิดข้อมูล (Data Types) ในภาษา (C#)                ในภาษาซีชาร์ป กำหนดชนิดของข้อมูลไว้หลากหลายชนิดเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลหลาย ๆ ประเภท ดังตาราง

                               

ตัวแปร(Variables)           ตัวแปร เป็นการอ้างถึงข้อมูล โดยค่าของตัวแปร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาที่โปรแกรมกำลังทำงานอยู่ ในภาษาซีชาร์ป ตัวแปรทุกตัวต้องถูกประกาศ ก่อนที่จะถูกนำมาใช้งาน โดยมีการระบุชนิดข้อมูลที่จะใช้กับตัวแปรนั้น ๆ ไว้   

       ภาษาซีชาร์ป มีกฎเกณฑ์การตั้งชื่อให้ตัวแปร ดังนี้ 

1. ตัวอักษร ตัวแรกของชื่อต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวขีดเส้นใต้ (_) 

2. ชื่อตัวระบุต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z , a-z) ตัวเลข (0-9) หรือเครื่องหมายขีดเส้นใต้ (_)เท่านั้น 

3. ชื่อตัวระบุต้องไม่ซ้ำกับคำสงวน (reserved word)

การเขียนคำอธิบายโปรแกรม               

 ในการเขียนโปรแกรมควรมีการเขียนข้อความที่อธิบายการทำงานของโปรแกรมไว้ด้วย เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถกลับมาอ่านได้ ในกรณีที่เขียนโปรแกรมขนาดใหญ่ การเขียนคำสั่งอธิบายโปรแกรมนั้นทำได้ 2 วิธีดังนี้

               1. ใช้เครื่องหมาย /* เพื่อเปิด และปิดการอธิบายด้วยเครื่องหมาย */

               2. ใช้เครื่องหมาย // นำหน้าข้อความที่อธิบายไปจนถึงสิ้นสุดบรรทัดนั้น

ค่าคงที่ (Constants)                            ค่าคงที่เป็นการอ้างถึงข้อมูลเช่นเดียวกับตัวแปร สิ่งที่แตกต่างจากตัวแปร คือ ค่าของมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกหลังจากการประกาศ                          ในภาษาซีชาร์ป ค่าคงที่จะต้องถูกประกาศโดยระบุชนิดข้อมูลและค่าตั้งต้นก่อนถูกนำมาใช้งานเสมอการประกาศค่าคงที่จะคล้ายคลึงกับการประกาศตัวแปร แตกต่างกันตรงที่ต้องมีการระบุด้วยคีย์เวิร์ด const รูปแบบคำสั่ง               

const ชนิดของข้อมูล ชื่อค่าคงที่ = ค่าที่คงที่ใช้เป็นตัวแทน;

cons tint a = 1; /* a เป็นชื่อของค่าคงที่ ที่มีค่าเท่ากับ 1 มีชนิดข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม*/

สร้างโดย: 
นางสาวธันสินีย์ เหล่าวีระธรรม & ว่าที่ร.ต. เดชา ดรินทพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 290 คน กำลังออนไลน์