เหตุการณ์ ใน Visual C#2010

 

รู้จักกับเหตุการณ์ ใน Visual C# 2010

            โปรแกรม Microsoft Visual C# 2010 จะมีการทำงานในลักษณะที่เรียกว่า Event Driven คือ มีการทำงานที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ และมีลักษณะเป็น Visual คือ การมองเห็นได้ เช่น ปุ่ม(button) ที่วางอยู่บน Form จะมีเหตุการณ์คือ คลิกปุ่มเพื่อเขียนโปรแกรม ในส่วนของ method ที่ชื่อว่า button1_click เป็นต้น และมองว่า Form คือ วัตถุ 1 ชิ้น วัตถุแต่ละชิ้นจะมีคุณสมบัติเฉพาะของตัวเอง เช่น ชื่อ สีพื้น สีตัวอักษร เป็นต้น

               หน้าต่าง Properties

หมายเลข 1 ปุ่มอีเวนต์ของวัตถุนั้น ๆ แต่ละชนิดจะมีอีเวนต์ต่าง ๆ กันไป
หมายเลข 2 อีเวนต์ชื่อ Click
หมายเลข 3 คือ คำอธิบายอีเวนต์ที่เลือกข้อความ Occurs when the component is clicked

ตัวอย่างการใช้อีเวนต์ ชื่อ click ของ button1 ทำได้ดังนี้

                             

1. สร้าง Form ตามรูปแล้วคลิกที่ปุ่มทักทาย เพื่อเลือกใช้ปุ่ม button1 ใช้ในการเขียนโปรแกรมในอีเวนต์

                                                 

2. เลือกอีเวนต์ดังรูปแล้วดับเบิลคลิกที่อีเวนต์ ชื่อ Click จากนั้นโปรแกรมจะเข้าสู่หน้าจอการเขียนโปรแกรม

 

3. แล้วรันโปรแกรม โดยคลิกปุ่ม Start Debugging               

4. จะได้ Form1 แล้วป้อนชื่อในที่นี้พิมพ์ข้อความ ”ชื่อของตนเอง” แล้วคลิกปุ่มทักทาย

                                                          

5. จะปรากฎหน้าต่างไดอะล็อกแสดงข้อความว่า “สวัสดี Tansinee”

                                                                

      

 

 

     
     

สร้างโดย: 
นางสาวธันสินีย์ เหล่าวีระธรรม & ว่าที่ร.ต. เดชา ดรินทพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 267 คน กำลังออนไลน์