โครงสร้างภาษาซี 1

โครงสร้างภาษา Visual C# 2010

การใช้งานในส่วนของ WindowsFormApplication จะเพิ่มความง่ายในการเขียนโปรแกรมเนื่องจากมีส่วนของ Code ที่โปรแกรมสร้างขึ้นมาให้แบบอัตโนมัติ ซึ่งมีรูปแบบดังรูป

                            

หมายเลข 1 เป็นส่วน header ใช้ในการประกาศคำสั่งต่าง ๆ
หมายเลข 2 เป็นส่วนประกาศ namespace ชื่อ WindowsFormApplication1
หมายเลข 3 เป็นส่วนประกาศ Class ชื่อ Form1
หมายเลข 4 เป็นส่วนประกาศ Constructor หรือ Function ต่าง ๆ
หมายเลข 5 เป็นส่วนประกาศ method
หมายเลข 6 เป็นส่วนพิมพ์คำสั่ง Statement
หมายเลข 7 เป็นส่วนประกาศ namespace ชื่อ System
หมายเลข 8 เป็นส่วนประกาศ Class ชื่อ Collections, ComponentModel ,Data,Drawing , Linq ,Text, Windows
หมายเลข 9 เป็นส่วนประกาศ Class ชื่อ Generic , Forms
การกำหนดขอบเขตของส่วนต่าง ๆ จะใช้ เครื่องหมายปีกกาเปิด { เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น และใช้เครื่องหมายปีกกาปิด } เพื่อเป็นจุดสิ้นสุดของส่วนนั้น ๆเสมอ จะสังเกตว่าส่วนของ namespace จะมีปีกกาเปิดและปีกกาปิดคู่กัน { }และจะเป็นส่วนที่คลุม code ทั้งหมดไว้ สังเกตว่า ตำแหน่งของปีกกาเปิดและปีกกาปิดจะตรงกัน 

   

 

 

     
     

สร้างโดย: 
นางสาวธันสินีย์ เหล่าวีรธรรม & ว่าที่ร.ต. เดชา ดรินทพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 316 คน กำลังออนไลน์