ตัวดำเนินการ

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

ในภาษาซีชาร์ป มีตัวอย่างตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ดังนี้

ถ้ามีการใช้ตัวดำเนินการมากกว่าหนึ่งตัว ภาษาซีชาร์ปจะคำนวณค่าเรียงตามลำดับก่อนหลังดังนี้

1. ( )

2. * , / และ %

3. + และ –

4. หากมีตัวดำเนินการลำดับเท่าเทียมกัน คำนวณจากซ้ายไปขวา

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

ตัวดำเนินการทางเปรียบเทียบ ใช้เปรียบเทียบข้อมูลสองข้างของตัวดำเนินการ ซึ่งผลการเปรียบเทียบจะได้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจริง(True) หรือเท็จ (False) เท่านั้น ตัวดำเนินการเปรียบเทียบมีดังนี้

 

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ใช้เปรียบเทียบข้อมูลด้านตรรกศาสตร์ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจริง(True) หรือเท็จ (False) เท่านั้น มีดังนี้

ตัวดำเนินการในการกำหนดค่า ตัวดำเนินงานในการกำหนดค่า สามารถใช้ในการกำหนดค่าให้กับตัวแปร ตัวดำเนินการในการกำหนดค่าดังตาราง หมายเหตุ ในการใช้เครื่องหมาย + สำหรับชนิดตัวแปร string คือการนำ string 2 ค่ามาต่อกัน(concatenate)

ตัวดำเนินการในการกำหนดค่า คำอธิบาย ตัวอย่าง
= กำหนดค่า x=y; หมายถึง นำค่า y ให้กับค่า x
+= เพิ่มค่าแล้วกำหนดค่า x+=y; มีค่าเท่ากับ x=x+y;
-= ลดค่าแล้วกำหนดค่า x-=y; มีค่าเท่ากับ x=x-y;
*= คูณค่าแล้วกำหนดค่า X*=y; มีค่าเท่ากับ x=x-y;
/= หารค่าแล้วกำหนดค่า x/=y; มีค่าเท่ากับ x=x/y;
%= หาเศษจากการหารค่าแล้วกำหนดค่า X%=y; มีค่าเท่ากับ x=x%y;
++ เป็นตัวดำเนินการในการเพิ่มค่า X++; มีค่าเท่ากับ x=x+1;
-- เป็นตัวดำเนินการในการลดค่า x--; มีค่าเท่ากับ x=x-1;

สร้างโดย: 
นางสาวธันสินีย์ เหล่าวีระธรรม & ว่าที่ร.ต. เดชา ดรินทพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 249 คน กำลังออนไลน์