ระบบนิเวศ

 
ประเภทของระบบนิเวศ แบ่งออกเป็น  
1.  ระบบนิเวศบนบก terrestrial cosystems)  
เป็นระบบนิเวศที่ปรากฏอยู่บนพื้นดิน ซึ่งแตกต่างกันไปโดยใช้ลักษณะเด่นของพืชเป็นหลักแบ่งซึ่งขึ้นกับปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ อุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน  ทำให้พืชพรรณต่างๆ แตกต่างกัน ระบบนิเวศป่าไม้เขตร้อน  ได้แก่ ระบบนิเวศป่า    เบญจพรรณ  ป่าเต็งรัง ป่าดิบชื้น  ป่าดิบแล้ง     ป่าดิบเขา  เป็นต้น 2. ระบบนิเวศป่าไม้เขตอบอุ่น ได้แก่ ระบบนิเวศ    ป่าผลัดใบเขตอบอุ่น ป่าเมดิเตอร์เรเนียน3.  ระบบนิเวศป่าไม้เขตหนาว ได้แก่ระบบนิเวศ    ป่าสน4. ระบบนิเวศป่าชายฝั่ง (ป่าชายเลน  ป่าชายหาด    ป่าโขดหิน)
ระบบนิเวศในน้ำ                  (Aquatic Ecosystems)    เป็นระบบนิเวศในแหล่งน้ำต่าง ๆ ของโลก เช่นระบบนิเวศน้ำจืด  (Fresh water Ecosystem)  ระบบนิเวศน้ำกร่อย  (Estuarine Ecosystem)  ระบบนิเวศน้ำเค็ม (Marine Ecosystem)                      

 

 
 
  
 
สร้างโดย: 
นางดรุณี เสมอภาค และ เด็กชายจารุวัฒน์ อสิพงษ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 558 คน กำลังออนไลน์