ระบบนิเวศ

 

 
Coolระบบนิเวศ (ecosystem)คือ ระบบของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่เดียวกันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต  ในแหล่งที่อยู่นั้นด้วยโลกจัดว่าเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเรียกว่าโลกของสิ่งมีชีวิต(biosphere)   
Kissสิ่งมีชีวิต (Organism) หมายถึง สิ่งที่ต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิต ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญดังนี้ต้องมีการเจริญเติบโต เคลื่อนไหวได้ สืบพันธุ์ได้ประกอบไปด้วยเซลล์ มีการหายใจ มีการขับถ่ายของเสีย ต้องการอาหาร  
Smileประชากร (Population) หมายถึงสิ่งมีชีวิต      ทั้งหมดที่เป็นชนิดเดียวกันอาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกัน ณ ช่วงเวลาเดียวกัน  
Kissกลุ่มสิ่งมีชีวิต (Community)  หมายถึง สิ่งมีชีวิตต่างๆหลายชนิดมาอาศัยอยู่รวมกันในบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยสิ่งมีชีวิตนั้นๆมีความสัมพันธ์กันโดยตรงหรือโดยทางอ้อม  

Winkโลกของสิ่งมีชีวิต (Biosphere) หมายถึง ระบบนิเวศหลายๆ ระบบนิเวศมารวมกัน        

  

สร้างโดย: 
นางดรุณี เสมอภาค และ เด็กชายจารุวัฒน์ อสิพงษ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 555 คน กำลังออนไลน์