ตรวจสอบผลงานการประกวดสื่อออนไลน์ ประเภททีม

รูปภาพของ ssspoonsak

สมัครเข้าร่วมประกวด ประเภททีม พร้อมทั้งเลือกสาระการเรียนรู้ และช่วงชั้นที่ต้องการ

1. เข้าไปลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

       1.1 สมัครเป็นสมาชิกเว็บ thaigoodview.com ก่อน ที่นี่ โดยแต่ละทีมใช้ 1 ชื่อผู้ใช้งาน(Username) เท่านั้น    
       1.2 เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว ให้เข้าสู่ระบบ (Login)
       1.3 เข้าไปที่ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ลงทะเบียน
       1.4 ภายใน 48 ชั่วโมง ให้กลับมาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครอีกครั้งว่ามีชื่อทีมตนเองหรือยัง ในข้อ 2.
       1.5 ส่งใบสมัครอย่างเป็นทางการพร้อมหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน ดาวน์โหลดใบสมัคร | ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง

2. เข้าไปตรวจรายชื่อ
        ตรวจสอบผลการส่งผลงานครั้งที่ 1 (สีเขียว) 
        ตรวจสอบผลการส่งผลงานครั้งที่ 2 (สีส้ม) สามารถมาตรวจสอบผลงานได้ที่นี่ หลังจากวันที่ 31 ธ.ค. 51
        ผลงานและเอกสารครบถ้วน (สีชมพู) ส่งผลงานครั้งที่ 1,2 และเอกสารทั้ง 4 ส่วนครบถ้วน
                                                    (ยกเว้นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารใช้เอกสารเพียง 2 ส่วน)   

เนื่องจากขณะนี้หมดเวลาการสมัครแล้ว
ขอให้ผู้สมัครประเภททีมทุกท่าน
อ่านข้อมูลข้างล่างนี้
 

          หลังจากที่ท่านได้สมัครเข้าประกวดเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ท่านจะต้องทำ มีดังนี้ (หากท่านขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาได้รับรางวัล)

 • เข้าไปตรวสอบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลผู้สมัครทีมของท่านว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง โปรดส่งรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขมาทาง e-mail ที่ webmaster@thaigoodview.com โดยด่วนที่สุด เมื่อส่งข้อมูลที่ต้องการแก้ไขมาแล้ว ภายใน 48 ชั่วโมง ให้เข้ามาตรวจสอบอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่
  ข้อควรระวัง หากไม่มีรายชื่อ จะไม่ได้รับการตรวจ
 • เข้าไปตรวจรายชื่อและประเภทโรงเรียน ว่าประเภทถูกต้องหรือไม่
 • ส่งผลงานครั้งแรก ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (ถือวันที่ในไปรณีย์ภัณฑ์) โดย
         บันทึกข้อมูลประมาณ 10-15 เพจ ลง CD พร้อมแนบเอกสารใบสมัครประเภททีม และใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา 
         ส่งมาที่ 
         ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  ข้อควรระวัง หากไม่ส่ง อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาในการตรวจได้รับรางวัล
 • ส่งผลงานครั้งสุดท้าย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ถือวันที่ในไปรณีย์ภัณฑ์) โดย
         บันทึกข้อมูลทั้งหมดลง CD พร้อมแนบเอกสารใบรับรองการใช้งาน ซอฟต์แวร์ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ ส่งมาที่
         ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 • แจ้งสำหรับผู้ส่งผลงานครั้งสุดท้าย กรุณาระบุสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ สำหรับแต่ละชิ้นงาน ไว้ในซองจดหมายด้วย

1. ชื่อโรงเรียน ที่อยู่โรงเรียน
2. สาระวิชา ช่วงชั้น ชื่อเรื่อง ที่ส่งประกวด
3. ชื่อสมาชิกในทีม
4. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

ถ้าท่านไม่แจ้ง
ทางทีมงานจะไม่ทราบว่าทีมใดเป็นผู้ส่งชิ้นงาน สาระใด ช่วงชั้นใด เรื่องใด และจะต้องติดต่อไปที่ใด เมื่อพบปัญหา ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้ มีปัญหาสงสัยติดต่อ ครูพูนศักดิ์ 0818693782

ดาวน์โหลด (สำหรับผู้เข้าร่วมการประกวดประเภททีม)
- ใบสมัครประเภททีม
- ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา ประเภททีม
- ซอฟต์แวร์ในการป้องกันภัยจากการใช้อินเตอร์เน็ต (ICT House KEEPER) | คู่มือ | ใบรับรองการใช้งาน
- หลักสูตรเสริมทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย | ใบรับรองการใช้งาน

- เกณฑ์การตัดสิน

ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อตนเองว่าส่งแล้ว
ก็รีบโทรหาผมเลยครับ 081-8693782 ครับ


สาระวิชาภาษาไทย
ช่วงชั้น
  จำนวนทีมที่สมัคร (ทีม)
ได้ี้รับผลงานแล้ว (ทีม)
ช่วงชั้นที่ 1
11
ช่วงชั้นที่ 2
13
ช่วงชั้นที่ 3
24
ช่วงชั้นที่ 4
35
27
 รวม
84
44 
สาระวิชาคณิตศาสตร์
ช่วงชั้น
  จำนวนทีมที่สมัคร (ทีม)
ได้ี้รับผลงานแล้ว (ทีม)
ช่วงชั้นที่ 1
10
2
ช่วงชั้นที่ 2
9
3
ช่วงชั้นที่ 3
28
ช่วงชั้นที่ 4
20
10 
 รวม
 67
24 
สาระวิชาวิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น
  จำนวนทีมที่สมัคร (ทีม)
ได้ี้รับผลงานแล้ว (ทีม)
ช่วงชั้นที่ 1
6
4
ช่วงชั้นที่ 2
21
8
ช่วงชั้นที่ 3
55
23
ช่วงชั้นที่ 4
119
97
 รวม
 201
 132
สาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ช่วงชั้น
  จำนวนทีมที่สมัคร (ทีม)
 ได้ี้รับผลงานแล้ว (ทีม)
ช่วงชั้นที่ 1
7
4
ช่วงชั้นที่ 2
16
8
ช่วงชั้นที่ 3
39
7
ช่วงชั้นที่ 4
47
34 
 รวม
 109
87 
สาระวิชาสุขศึกษา และพละศึกษา
ช่วงชั้น
  จำนวนทีมที่สมัคร (ทีม)
ได้ี้รับผลงานแล้ว (ทีม)
ช่วงชั้นที่ 1
6
2
ช่วงชั้นที่ 2
14
5
ช่วงชั้นที่ 3
16
7
ช่วงชั้นที่ 4
31
18
 รวม
 67
32 
สาระวิชาศิลปะ
ช่วงชั้น
  จำนวนทีมที่สมัคร (ทีม)
 ได้ี้รับผลงานแล้ว (ทีม)
ช่วงชั้นที่ 1
6
3
ช่วงชั้นที่ 2
9
5
ช่วงชั้นที่ 3
21
2
ช่วงชั้นที่ 4
25
16
 รวม
 61
26
สาระวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ช่วงชั้น
  จำนวนทีมที่สมัคร (ทีม)
 ได้ี้รับผลงานแล้ว (ทีม)
ช่วงชั้นที่ 1
7
3
ช่วงชั้นที่ 2
24
8
ช่วงชั้นที่ 3
53
18
ช่วงชั้นที่ 4
69
51 
 รวม
153
80 
สาระวิชาภาษาต่างประเทศ
ช่วงชั้น
  จำนวนทีมที่สมัคร (ทีม)
 ได้ี้รับผลงานแล้ว (ทีม)
ช่วงชั้นที่ 1
8
3
ช่วงชั้นที่ 2
12
ช่วงชั้นที่ 3
21
3
ช่วงชั้นที่ 4
52
21 
 รวม
93
34 
สาระวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ช่วงชั้น
  จำนวนทีมที่สมัคร (ทีม)
 ได้ี้รับผลงานแล้ว (ทีม)
ช่วงชั้นที่ 1
3
1
ช่วงชั้นที่ 2
6
2
ช่วงชั้นที่ 3
11
3
ช่วงชั้นที่ 4
10
5
 รวม
30
11
  จำนวนทีมที่สมัคร (ทีม)
 ได้ี้รับผลงานแล้ว (ทีม)
 รวมทั้งหมด
864
466 
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ดีจังครับมีการจัดการแข่งขั้นแบบนี้ หวังว่าจะมีการจัดบ่อยๆ นะครับ เป็นประโยชน์สำหรับเด็กไทยของเรา

คุณครูค่ะถ้าส่งเกินวันที่ 30 จะรับพิจารณาไหมค่ะคือทำเสร็จแล้วแต่จะไปส่งที่ไปรษณีย์ไม่ทันอ่ะค่ะ แต่ว่าก็พยายามเร่งสุดความสามารถอ่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

อาจารย์ครับที่อาจารย์บอกวันที่ 30 นิหมายถึง วันที่ส่งไปถึงโรงเรียนอาจารย์ หรือวันที่ในไปรณีย์ภัณฑ์ ครับ ขอบคุณครับ  เพราะผมส่งผลงานไปวันที่ 30 อะครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

วันที่ในไปรณีย์ภัณฑ์ ครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

อาจารย์ครับ ถ้าส่งเกินวันกำหนด
อาจารย์จะตัดสินอย่างไรครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

พิจารณาให้เฉพาะใบประกาศ ถ้าได้คะแนนตามที่กำหนดครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ใบรับรองการใช้งานsoftware จำเป็นต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษามั้ยคะ ?

สามารถให้หัวหน้ากลุ่ม ict ที่ร.ร หรืออาจารย์ท่านอื่นที่ดูแลเรื่องนี้ เซนต์รับรองได้รึป่าวคะิ

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอเป็นผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการก่อนนะครับ แต่ถ้าขัดข้อง ก็เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือหัวหน้างานที่ดูแลการใช้งานsoftware นี้ก็ได้ครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

อาจารย์ครับ ผมอยากรู้ว่าการประเมินผลงาน จะประเมินอย่างไรครับ
ประเมินของแต่ละสาระวิชา และแต่ละช่วงชั้นใช่ไหมครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

รวมหมด ไม่แบ่งช่วงชั้นหรือสาระวิชา เพราะผู้จัดทำอยู่ช่วงชั้นใดก้ได้ครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ผลงานรอบแรกที่่ส่งไป จาได้อัพเป็นตัวเขียวภายในกี่วันหรอคะ

รูปภาพของ sss26724

อาจารย์ค่ะ อยากทราบว่าจะแจ้งการส่งสื่อประเภททีมได้อย่างไรค่ะ  เมื่อยืนยันข้อมูลไปแล้วค่ะ แต่พอเปิดมาปรากฏว่าข้อมูลยังไม่ได้แก้ค่ะ

รบกวนถามค่ะว่า กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ร่วมทีม ทำได้หรือไม่อย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ supatkul

สามารถส่งข้อมูลที่ต้องการแก้ไขมาที่ webmaster@thaigoodview.com โดยแจ้งด้วยว่าต้องการให้แก้ไขข้อมูลที่สมัคร ในกลุ่มสาระใด ช่วงชั้นใด และอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ในรายชื่อ

เขียนเว็บไซต์
พอดีเพื่อนหนูเขาอยากทำเว็บส่งแต่เขารู้วันที่ 15 ธันวาคม 2551 อยากให้คณะเลื่อนเวลาและรับสมัครเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมค่ะ ช่วยด้วยนะค่ะ เพื่อนหนูอยากส่งมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก เลยค่ะ อีเมลเพื่อนหนูค่ะ Pongpith_2008@hotmail.com

รูปภาพของ ssspoonsak

     มีครูนักเรียนอีกหลายท่านที่เกินกำหนดแล้วแต่อยากสร้างแข่งขันด้วยเพราะเพิ่งทราบ เลยถามมา ซึ่งผมก็บอกว่ายินดีรับสมัครครับ แต่คงพิจารณาให้ได้เฉพาะใบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเท่านั้นนะครับ ส่วนรางวัลคงจะไม่ได้รับการพิจารณา ซึ่งครูนักเรียนเหล่านั้นก็บอกว่าไม่เป็นไร อยากช่วยกันทำสื่อเพื่อเด็กจะได้มีข้อมูลเยอะๆไว้ศึกษาครับ

     สำหรับกรณีที่ท่านสนใจสมัครประเภททีม ว่าเกินเวลาแล้วสมัครได้หรือเปล่า ก็คงตอบเช่นเดิมครับว่า สมัครได้ครับ  แต่คงพิจารณาให้ได้เฉพาะใบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเท่านั้นนะครับ ส่วนรางวัลคงจะไม่ได้รับการพิจารณา แต่ถ้าเรื่องของท่านผมดูแล้วเยี่ยมมากๆ ผมก็จะหารางวัลพิเศษให้ ซึ่งไม่เกี่ยวกับรางวัลที่แจ้งไว้ เพราะถือว่าท่านมีน้ำใจที่จะช่วยสร้างแหล่งข้อมูลเพื่อให้เด็กๆ ซึ่งถือเป็นสิ่งควรได้รับการยกย่องครับ

    ต้องขอขอบคุณท่านแทนเด็กๆ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์