สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มการงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่ 1 

1. โรงเรียน ชุมชนวัดบางไผ่
ที่อยู่ เลขที่ 15 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ชื่อทีม เด็กวัด
ชื่อเรื่อง ทำความรู้จักกับ ... คอมพิวเตอร์
สมาชิก นางสาวพชร  รวยทรัพย์ สถานะ ครู
เด็กหญิงมินตรา เมฆาวงศ์ธนา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงรัตนาวลี รุ่งอารีย์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอัญชลีรัตน์ รวยทรัพย์ สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน วารีเชียงใม่ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 59 หมู่ 6 ถนนมหิดล  ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ชื่อทีม khanom
ชื่อเรื่อง คู่มือการใช้ MS-Word
สมาชิก นางสาวปราณิศา  ทองคำต้า สถานะ ครู
เด็กหญิงวรรณวรินทร์  เย็นสุข สถานะ นักเรียน
เด็กชายอภิวิชญ์  เหมะจันทร สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงกรกนก รัชชุศิริ สถานะ นักเรียน
3. โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 8 ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ ม.3 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
ชื่อทีม น.8
ชื่อเรื่อง คอมหรรษา
สมาชิก นายเอกลักษณ์ เจือจันทร์ สถานะ ครู
เด็กหญิงฐานัดดา ผาคำ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุดารัตน์ เหิมฉลาด สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสุนันท์ สุวรรณฑา สถานะ นักเรียน
4. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ชื่อทีม B&T @SMP4
ชื่อเรื่อง การงานอาชีพ เทคโนโลยี
สมาชิก นายนิรุตต์ บุญทรง สถานะ ครู
นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
เด็กชายกนกพล หลักบุญ สถานะ นักเรียน
เด็กชายพลาธิป อู่ทิฆัมพร สถานะ นักเรียน
5. โรงเรียน เล็กโกเมศอนุสรณ์
ที่อยู่ 38/2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลวังดาล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ชื่อทีม เล็กโกเมศทีม
ชื่อเรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้
สมาชิก นางสาวรุ่งรัตน์ คานชัยภูมิ สถานะ ครู
เด็กชายเกียรติศักดิ์  จารุเศวต สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีใหม่ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงณิชนันท์  จงใจ สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ชื่อทีม @SMP4
ชื่อเรื่อง การงานพื้นฐานฯ
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
เด็กชายจรณินท์ บุญเกื้อ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรรณรดา สุขจินดา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงรวิสรา เยาว์วัฒนากุล สถานะ นักเรียน
7. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Paint
สมาชิก นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
นายชัชชีวิน ประสานพันธ์ สถานะ ครู
เด็กชายวรานนท์ จงจิตร สถานะ นักเรียน
นางสาวกาญจนาภร ปานทอง สถานะ ครู
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 590 คน กำลังออนไลน์