• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:6815a7ce6e22ac82bbd1009d55168dd3' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<strong>8. ภัยไร้สายจากการใช้งานอุปกรณ์ Mobile และ Wireless (Mobile/Wireless Attack)</strong></p>\n<p>การโจมตีผ่านทางระบบไร้สายกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่แฮกเกอร์ เนื่องจากเป็นการยากที่จะแกะรอยแฮกเกอร์และง่ายที่จะเข้าระบบ Wireless LAN ที่ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ ในปัจจุบันหลายองค์กรในกรุงเทพมหานครมีการเปิดใช้ Wireless LAN กันอย่างไม่ปลอดภัย รวมถึงผู้ใช้ ADSL ตามบ้านก็เช่นกัน เป็นเหตุให้แฮกเกอร์สามารถใช้สิ่งที่เรียกว่า &quot; War Driving&quot; และ &quot;War Chalking&quot; ในการเข้าโจมตีเครือข่าย Wireless LAN ผ่านทาง Access Point ที่ไม่ได้เข้ารหัส หรือมีการเข้ารหัสที่อ่อนแอเกินไป เช่น เข้ารหัสด้วย WEP Algorithm </p>\n<p>ดังนั้น การใช้งาน Wireless LAN จำเป็นต้องมีการเข้ารหัสที่ปลอดภัย ในปัจจุบันนิยมใช้ WPA version 2 Algorithm และควรมีการทำ Authentication เพื่อตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนการใช้งานทุกครั้ง นอกจากจะทำให้ปลอดภัยขึ้นแล้ว ยังเป็นการปฏิบัติตามประกาศกระทรวง ICT ตามพรบ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อีกด้วย</p>\n<p>อุปกรณ์ประเภท Handheld เช่น อุปกรณ์ PDA , Smart Phone หรือ Mobile Phone เองก็มีโอกาสถูกโจมตีแบบไร้สายเช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการโจมตีผ่านทาง WiFi หรือ Bluetooth ทำให้เจ้าของเครื่องถูกแอบขโมยโทรศัพท์ฟรีโดยเจ้าของเครื่องต้องเป็นคนจ่ายค่าโทรศัพท์เอง หรือ ถูกแอบดึงข้อมูล address book หรือ SMS/MMS ออกจากเครื่องโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัวเลย นอกจากนี้อาจทำให้เครื่องแฮงค์โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือ โทรเข้า / ออกไม่ได้ เป็นต้น กล่าวได้ว่าภัยดังกล่าวนับวันก็จะใกล้ตัวมากขึ้นทุกที\n</p>\n', created = 1713035111, expire = 1713121511, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:6815a7ce6e22ac82bbd1009d55168dd3' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

10 อันดับภัยอินเทอร์เน็ตล่าสุดประจำปี พ.ศ. 2551

รูปภาพของ ssspoonsak

8. ภัยไร้สายจากการใช้งานอุปกรณ์ Mobile และ Wireless (Mobile/Wireless Attack)

การโจมตีผ่านทางระบบไร้สายกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่แฮกเกอร์ เนื่องจากเป็นการยากที่จะแกะรอยแฮกเกอร์และง่ายที่จะเข้าระบบ Wireless LAN ที่ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ ในปัจจุบันหลายองค์กรในกรุงเทพมหานครมีการเปิดใช้ Wireless LAN กันอย่างไม่ปลอดภัย รวมถึงผู้ใช้ ADSL ตามบ้านก็เช่นกัน เป็นเหตุให้แฮกเกอร์สามารถใช้สิ่งที่เรียกว่า " War Driving" และ "War Chalking" ในการเข้าโจมตีเครือข่าย Wireless LAN ผ่านทาง Access Point ที่ไม่ได้เข้ารหัส หรือมีการเข้ารหัสที่อ่อนแอเกินไป เช่น เข้ารหัสด้วย WEP Algorithm

ดังนั้น การใช้งาน Wireless LAN จำเป็นต้องมีการเข้ารหัสที่ปลอดภัย ในปัจจุบันนิยมใช้ WPA version 2 Algorithm และควรมีการทำ Authentication เพื่อตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนการใช้งานทุกครั้ง นอกจากจะทำให้ปลอดภัยขึ้นแล้ว ยังเป็นการปฏิบัติตามประกาศกระทรวง ICT ตามพรบ.การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อีกด้วย

อุปกรณ์ประเภท Handheld เช่น อุปกรณ์ PDA , Smart Phone หรือ Mobile Phone เองก็มีโอกาสถูกโจมตีแบบไร้สายเช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการโจมตีผ่านทาง WiFi หรือ Bluetooth ทำให้เจ้าของเครื่องถูกแอบขโมยโทรศัพท์ฟรีโดยเจ้าของเครื่องต้องเป็นคนจ่ายค่าโทรศัพท์เอง หรือ ถูกแอบดึงข้อมูล address book หรือ SMS/MMS ออกจากเครื่องโดยที่เจ้าของไม่รู้ตัวเลย นอกจากนี้อาจทำให้เครื่องแฮงค์โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือ โทรเข้า / ออกไม่ได้ เป็นต้น กล่าวได้ว่าภัยดังกล่าวนับวันก็จะใกล้ตัวมากขึ้นทุกที

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร10120

เป็นประโยชน์มากขอบคุณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 582 คน กำลังออนไลน์