• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:c61c12edfce271f1eae0bfedc0f49fbf' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<strong>5. ภัยจากมัลแวร์และสามเหลี่ยมแห่งความชั่วร้าย (SPAM , VIRUS and SPYWARE)</strong></p>\n<p><img border=\"0\" width=\"396\" src=\"http://www.acisonline.net/image/article/pics79.gif\" height=\"335\" /></p>\n<p>โปรแกรมมุ่งร้ายหรือโปรแกรมไม่ประสงค์ดีที่เราเรียกกันว่ามัลแวร์ (Malware) นั้น มีรุปแบบของการทำงานที่แตกต่างกันในรายละเอียด จึงทำให้บางครั้งเราเรียกมัลแวร์ในชื่ออื่นๆ เช่น ไวรัส สปายแวร์ หรือแอดแวร์ เป็นต้น</p>\n<p>ความสัมพันธ์ของโปรแกรมมุ่งร้ายนั้นมีความเกี่ยวโยงกับ Spam Mail ที่เราได้รับกันเป็นประจำทุกวัน กล่าวคือ Spam Mail เป็นยานพาหนะหรือตัวนำมาซึ่งมัลแวร์ในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น ภัยจาก Spam Mail จึงไม่ใช่แค่ความรำคาญ หากแต่ยังนำมาซึ่งโปรแกรมมุ่งร้ายที่อาจแนบมากับไฟล์แนบ (Attached File) หรือ อยู่ในรูปแบบของ Download Link ที่หลอกให้ผู้รับอีเมล์เข้าไป Download โปรแกรมมุ่งร้ายดังกล่าว</p>\n<p>โปรแกรมไวรัสหรือเวอร์มที่มีผลกระทบรุนแรงในปีที่ผ่านมาได้แก่ โปรแกรม &quot;Storm Worm&quot; หรือ &quot;Nuwar@MM Worm&quot; ซึ่งมาในรูปแบบของจดหมายลูกโซ่ที่กล่าวถึงผู้เสียชีวิตชาวยุโรปจากพายุ โดยอาศัยชื่อพายุดึงความสนใจ คนอ่านเมล์พบว่าคนยุโรปตกเป็นเหยื่อสูงสุด ขณะนี้ชาวอเมริกันและเอเชียกลับพบน้อยกว่า เนื่องจากถือเป็นเหตุไกลตัว ถ้าเปลี่ยนชื่ออีเมล์เป็น \'สึนามิ&quot; อาจมีคนเอเชียติดไวรัสมากกว่านี้ก็เป็นได้</p>\n<p>โปรแกรมไวรัส &quot;Storm Worm&quot; นั้น ไม่ใช่ไวรัสคอมพิวเตอร์ธรรมดาๆ แต่เป็นไวรัสที่ทำการยึดเครื่องของเราให้กลายเป็น &quot;BOT&quot; ในเครือข่าย &quot;BOTNET&quot; ของแฮกเกอร์อีกด้วย ทำให้แฮกเกอร์สามารถเข้ามาควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้จากระยะไกล ซึ่งขณะนี้มีการตรวจพบ BOT ที่เกิดจากไวรัส &quot;Storm Worm&quot; แล้วทั่วโลกกว่า 50 ล้านเครื่องที่ถูกโจมตี นับว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของแฮกเกอร์ที่สามารถนำการโจมตีหลายๆ แบบมารวมกันทั้ง BOTNET และ Malware รวมถึง SPAM Mail ด้วย</p>\n<p>ดังนั้น เราจึงควรหมั่น Update ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับการแพร่กระจายของไวรัส เพื่อจะได้รุ้เท่าทันวิธีการหลอกแบบใหม่ๆ ของกลุ่มผู้ไม่หวังดี จะได้สามารถป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ของเราได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะเวลาที่ยังไม่มีโปรแกรม ANTI-Malware ที่สามารถกำจัดไวรัสดังกล่าวได้ เรียกว่า &quot;Zero-Day Attack&quot;\n</p>\n', created = 1713032072, expire = 1713118472, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:c61c12edfce271f1eae0bfedc0f49fbf' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

10 อันดับภัยอินเทอร์เน็ตล่าสุดประจำปี พ.ศ. 2551

รูปภาพของ ssspoonsak

5. ภัยจากมัลแวร์และสามเหลี่ยมแห่งความชั่วร้าย (SPAM , VIRUS and SPYWARE)

โปรแกรมมุ่งร้ายหรือโปรแกรมไม่ประสงค์ดีที่เราเรียกกันว่ามัลแวร์ (Malware) นั้น มีรุปแบบของการทำงานที่แตกต่างกันในรายละเอียด จึงทำให้บางครั้งเราเรียกมัลแวร์ในชื่ออื่นๆ เช่น ไวรัส สปายแวร์ หรือแอดแวร์ เป็นต้น

ความสัมพันธ์ของโปรแกรมมุ่งร้ายนั้นมีความเกี่ยวโยงกับ Spam Mail ที่เราได้รับกันเป็นประจำทุกวัน กล่าวคือ Spam Mail เป็นยานพาหนะหรือตัวนำมาซึ่งมัลแวร์ในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น ภัยจาก Spam Mail จึงไม่ใช่แค่ความรำคาญ หากแต่ยังนำมาซึ่งโปรแกรมมุ่งร้ายที่อาจแนบมากับไฟล์แนบ (Attached File) หรือ อยู่ในรูปแบบของ Download Link ที่หลอกให้ผู้รับอีเมล์เข้าไป Download โปรแกรมมุ่งร้ายดังกล่าว

โปรแกรมไวรัสหรือเวอร์มที่มีผลกระทบรุนแรงในปีที่ผ่านมาได้แก่ โปรแกรม "Storm Worm" หรือ "Nuwar@MM Worm" ซึ่งมาในรูปแบบของจดหมายลูกโซ่ที่กล่าวถึงผู้เสียชีวิตชาวยุโรปจากพายุ โดยอาศัยชื่อพายุดึงความสนใจ คนอ่านเมล์พบว่าคนยุโรปตกเป็นเหยื่อสูงสุด ขณะนี้ชาวอเมริกันและเอเชียกลับพบน้อยกว่า เนื่องจากถือเป็นเหตุไกลตัว ถ้าเปลี่ยนชื่ออีเมล์เป็น 'สึนามิ" อาจมีคนเอเชียติดไวรัสมากกว่านี้ก็เป็นได้

โปรแกรมไวรัส "Storm Worm" นั้น ไม่ใช่ไวรัสคอมพิวเตอร์ธรรมดาๆ แต่เป็นไวรัสที่ทำการยึดเครื่องของเราให้กลายเป็น "BOT" ในเครือข่าย "BOTNET" ของแฮกเกอร์อีกด้วย ทำให้แฮกเกอร์สามารถเข้ามาควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้จากระยะไกล ซึ่งขณะนี้มีการตรวจพบ BOT ที่เกิดจากไวรัส "Storm Worm" แล้วทั่วโลกกว่า 50 ล้านเครื่องที่ถูกโจมตี นับว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของแฮกเกอร์ที่สามารถนำการโจมตีหลายๆ แบบมารวมกันทั้ง BOTNET และ Malware รวมถึง SPAM Mail ด้วย

ดังนั้น เราจึงควรหมั่น Update ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับการแพร่กระจายของไวรัส เพื่อจะได้รุ้เท่าทันวิธีการหลอกแบบใหม่ๆ ของกลุ่มผู้ไม่หวังดี จะได้สามารถป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ของเราได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะเวลาที่ยังไม่มีโปรแกรม ANTI-Malware ที่สามารถกำจัดไวรัสดังกล่าวได้ เรียกว่า "Zero-Day Attack"

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร10120

เป็นประโยชน์มากขอบคุณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 442 คน กำลังออนไลน์