รูปภาพ
Home 
about me 
สารอาหาร 
หลักการซื้ออาหาร 
ศัพท์ในวิชาโภชนาการ 
การย่อยอาหาร 
อาหารของคนในวัยต่างๆ 
โรคที่เกิดจากอาหาร 
รูปภาพ 
Contact me 

 

 

เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่มีโปรตีน

<==เนื้อสัตว์

ไข่==>

egg.jpg

ไขมันและน้ำมัน==>

cheese.gif

milk.gif

<==นม

ผักและผลไม้ไม่ให้พลังงาน แต่ให้วิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย

<==ผักและผลไม้

กลับสู่หน้าหลัก

 
 จำนวนผู้เข้าใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Khassaraporn Monchaiphumiwat. All rights reserved.