โรคที่เกิดจากอาหาร
Home 
about me 
สารอาหาร 
หลักการซื้ออาหาร 
ศัพท์ในวิชาโภชนาการ 
การย่อยอาหาร 
อาหารของคนในวัยต่างๆ 
โรคที่เกิดจากอาหาร 
รูปภาพ 
Contact me 

 

สิ่งที่ตามมาเนื่องจากอาหาร

 

โรคขาดโปรตีน

โรคขาดวิตามินเอ

โรคขาดวิตามินบี1

โรคขาดวิตามินบี2

โรคขาดวิตามินซี

โรคขาดไอโอดีน

โรคพยาธิ

โรคพยาธิตัวตืดหรือพยาธิตัวแบน

โรคอหิวาตกโรค

โรคบิด

โรคอื่นๆ

กลับสู่หน้าหลัก

 

 
 จำนวนผู้เข้าใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Khassaraporn Monchaiphumiwat. All rights reserved.