อาหารของคนในวัยต่างๆ
Home 
about me 
สารอาหาร 
หลักการซื้ออาหาร 
ศัพท์ในวิชาโภชนาการ 
การย่อยอาหาร 
อาหารของคนในวัยต่างๆ 
โรคที่เกิดจากอาหาร 
รูปภาพ 
Contact me 

 

คนในวัยต่างๆ ต่างต้องการอาหารที่แตกต่างกัน สามารถจำแนกได้ดังนี้

1. อาหารสำหรับทารกและวัยก่อนเรียน

2. อาหารสำหรับวัยรุ่น

3. อาหารสำหรับหญิงมีครรภ์และแม่ลูกอ่อน

4. อาหารสำหรับผู้สูงอายุ


กลับสู่หน้าหลัก

 
 จำนวนผู้เข้าใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Khassaraporn Monchaiphumiwat. All rights reserved.