การย่อยอาหาร
Home 
about me 
สารอาหาร 
หลักการซื้ออาหาร 
ศัพท์ในวิชาโภชนาการ 
การย่อยอาหาร 
อาหารของคนในวัยต่างๆ 
โรคที่เกิดจากอาหาร 
รูปภาพ 
Contact me 

 

 

การย่อยอาหาร

ระบบการย่อยอาหาร

อาหารทุกชนิดที่เรากิน จะผ่านระบบทางเดินอาหารซึ่งประกอบด้วย ปาก ลำคอ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่

aniyellow08_rightdown.gifการย่อย ต้องอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นตัวช่วย ดังนี้

anibook_blue.gifฮอร์โมน ซึ่งเป็นสารน้ำ ประกอบด้วยโปรตีน เมื่อเซลล์ที่เยื่อบุกระเพาะและลำไส้ถูกกระตุ้น จะหลั่งฮอร์โมนในระบบไหลเวียน

anibook_blue.gifเอนไซม์ คือโปรตีน เป็นน้ำย่อยที่เมื่อย่อยอาหารแล้ว ตัวมันเองจะไม่เปลี่ยนแปลง เอนไซม์แต่ละชนิดจะมีหน้าที่เฉพาะ เช่น เอนไซม์อะไมเลสในน้ำลายในปากของคน จะย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลเท่านั้น และ เอนไซม์ไลเปส จะช่วยย่อยไขมันเท่านั้น

anibook_blue.gifกรดเกลือ มีอยู่ในกระเพาะอาหาร

anibook_blue.gifน้ำดี ตับเป็นผู้สร้างขึ้นแล้วเก็บไว้ในถุงน้ำดี

anibook_blue.gifการบีบตัวของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร

aniyellow08_rightdown.gifอวัยวะต่างๆที่ใช้ในการย่อยมีดังนี้

aniapple_red.gifปากและหลอดอาหาร ในปากจะมีฟันซึ่งทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร ต่อมน้ำลายจะขับน้ำลายให้มาคลุกเคล้ากับอาหาร ในน้ำลายมีมิวซิน ทำหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่นอาหาร เอนไซม์ไทอะลินจะมีหน้าที่ย่อยแป้งในอาหาร

aniapple_red.gifกระเพาะอาหาร เมื่ออาหารถูกกลืนผ่านหลอดอาหารมาที่กระเพาะอาหาร ในตอนนี้กรดเกลือจะฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับอาหาร ในกระเพาะอาหารจะทำการย่อยโปรตีน

aniapple_red.gifลำไส้เล็ก อาหารจากกระเพาะอาหารเมื่อย่อยแล้งเคลื่อนลงมาถึงลำไส้เล็กแล้ว ไขมันจะถูกน้ำดีย่อยให้แตกตัวออก และจะมีน้ำย่อยสำหรับย่อยน้ำตาลโมเลกุลต่างๆด้วย

aniyellow08_rightdown.gifการดูดซึมของอาหาร

anicandy_red.gifการดูดซึมน้ำ ส่วนมากน้ำจะถูกดูดซึมในลำไส้เล็ก

anicandy_red.gifการดูดซึมคาร์โบไฮเดรต จะถูกย่อยให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ซึ่งก็คือ กลูโคส ในการดูดซึมกลูโคสต้องอาศัยโซเดียมเป็นตัวช่วย จะ        เก็บในรูปของไกลโคเจน

anicandy_red.gifการดูดซึมโปรตีน จะถูกย่อยให้เป็นกรดอะมิโน แล้วจึงถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบไหลเวียนทางเส้นเลือดฝอย

anicandy_red.gifการดูดซึมไขมัน จะถูกย่อยผ่านผนังลำไส้ไปยังเส้นเลือดฝอยหรือต่อมน้ำเหลือง การย่อยไขมัน จะต้องไปจับตัวกับโปรตีนก่อน

anicandy_red.gifการดูดซึมเกลือแร่ ต้องอาศัยสารอื่นๆมาเป็นตัวช่วย เช่นการดูดซึมของแคลเซียมต้องอาศัยวิตามินดี

anicandy_red.gifการดูดซึมวิตามิน วิตามินประเภทละลายน้ำ จะดูดซึมโดยวิธีทั่วไป แต่วิตามินบี12 ต้องใช้สาร Intrinsic Factor จากกระเพาะอาหาร        และวิตามินประเภทละลายในไขมันจะต้องอาศัย ไมเซลผสม จากน้ำดี

aniyellow08_rightdown.gifการขับถ่าย

อาหารที่ย่อยไม่ได้ เช่น แร่ต่างๆ ผนังเซลล์ของพืช ฯลฯ จะถูกลำไส้เล็กบีบตัวเคลื่อนลงมาสู่ลำไส้ใหญ่ น้ำและเกลือแร่ที่ติดมาจะถูกดูดซึมกลับไป กากอาหารจึงเปลี่ยนจากสภาพของเหลวเป็นค่อนข้างแข็ง กากอาหารรวมทั้งแบคทีเรียในลำไส้ เมือก เอนไซม์ และเซลล์ของผนังลำไส้ที่ตายและหลุดออกมา จะรวมตัวเข้าเป็นอุจจาระ

กลับสู่หน้าหลัก

 

 
 จำนวนผู้เข้าใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 07 ตุลาคม 2545

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Miss Khassaraporn Monchaiphumiwat. All rights reserved.