การงานอาชีพ เทคโนโลยี, ช่วงชั้น 4 (ม.4-6)

  • warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:de9465112a08590d98e67055e1d530cb' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\nครั้งที่ 1  ให้นักเรียนอ่านใบความรู้และทำข้อสอบ  10  ข้อ\n</p>\n<p><strong><span style=\"font-size: x-large\"><span lang=\"TH\" style=\"font-family: \'Angsana New\',\'serif\'\"></span></span></strong><span style=\"font-size: x-large\"><span lang=\"TH\" style=\"font-family: \'Angsana New\',\'serif\'\"></span></span></p>\n<p class=\"MsoTitle\" style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\">\n<span style=\"font-size: x-large\"><strong><span lang=\"TH\" style=\"font-family: \'Angsana New\',\'serif\'\"></span></strong></span>\n</p>\n', created = 1718594478, expire = 1718680878, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:de9465112a08590d98e67055e1d530cb' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

ข้อมูลพื้นฐานของ Access

ทำความเข้าใจกับข้อมูลพื้นฐานของ Access

ภาษาซี

ภาษาซีจัดเป็นภาษาระดับกลางที่มีลักษณะเป็นภาษาโครงสร้าง สามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานในลักษณะต่างๆ
เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาแอสแซมบลี ผ้เขียนโปรแกรมจะสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างคล่องตัว

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รู้จักกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ความหมายของระบบเครือข่าย

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ unskamontin

การเขียนโปรแกรมภาษาซี บทที่ 1

รูปภาพของ passabhum

ระบบคอมพิวเตอร์

ใบความรู้ ธุรกิจยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

รูปภาพของ stnmalisa

ครั้งที่ 1  ให้นักเรียนอ่านใบความรู้และทำข้อสอบ  10  ข้อ

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ ssspoonsak

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษา พลศึกษา
ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552

twitter

รูปภาพของ thathanawon

กฎหมายเกียวกับคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ thawanwalee

เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๗ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 611 คน กำลังออนไลน์