การงานอาชีพ เทคโนโลยี, ช่วงชั้น 2 (ป.4-6)

 • warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:b09fe2b9c8447f3261a25b2107f7cfd8' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p><b><span style=\"color: #0d0d0d; font-size: medium\"><span style=\"color: #0d0d0d; font-size: medium\"></span></span></b></p>\n<p dir=\"ltr\">\n&nbsp;\n</p>\n', created = 1719285498, expire = 1719371898, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:b09fe2b9c8447f3261a25b2107f7cfd8' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:a38f680d73d9b6385b02ed9a6eb55930' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p><span lang=\"EN\"><span style=\"font-family: Calibri; color: #0d0d0d\"><span style=\"font-family: Calibri; color: #0d0d0d\"><b><span style=\"color: #0d0d0d\"><b><span style=\"color: #0d0d0d\"></span></b></span></b></span></span></span></p>\n<p dir=\"ltr\">\n&nbsp;\n</p>\n', created = 1719285498, expire = 1719371898, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:a38f680d73d9b6385b02ed9a6eb55930' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:fd9e60e808c6e2e2f66bc7e09bc04889' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<img border=\"0\" width=\"500\" src=\"http://www.student.chula.ac.th/~51371203/spd_2007052291526_b.jpg\" alt=\"http://www.student.chula.ac.th/~51371203/spd_2007052291526_b.jpg\" height=\"319\" style=\"width: 324px; height: 222px\" />\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff6600\">3. ชิสุ (Shih Tsu)<br />\nสุนัขในกลุ่ม Toy Group </span>\n</p>\n', created = 1719285498, expire = 1719371898, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:fd9e60e808c6e2e2f66bc7e09bc04889' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:1eb20283f8ad240e746d6f40c96131e7' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n <img border=\"0\" width=\"367\" src=\"http://pirun.ku.ac.th/~b5043142/pic/retriever_golden.jpg\" alt=\"http://pirun.ku.ac.th/~b5043142/pic/retriever_golden.jpg\" height=\"284\" style=\"width: 309px; height: 227px\" />\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #666699\">2.สุนัขในกลุ่ม Sporting Group </span>\n</p>\n', created = 1719285498, expire = 1719371898, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:1eb20283f8ad240e746d6f40c96131e7' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:661695fc2ba656132f3b0cddf2ef8fb5' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p><b><span style=\"color: #0d0d0d\"></span></b></p>\n<div style=\"text-align: center\">\n<img border=\"0\" src=\"http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:B2mV0fR44UaGhM:http://www.vithi.com/b01.jpg\" style=\"width: 163px; height: 121px\" height=\"78\" width=\"111\" />\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n</div>', created = 1719285498, expire = 1719371898, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:661695fc2ba656132f3b0cddf2ef8fb5' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:6af39103a288211fe90b9cf7eb65e5a6' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p><span style=\"font-size: 16pt; font-family: \'Angsana New\'\"><span style=\"color: #000000\"><o:p>      <span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #ff9900\">  <span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #ff9900\"> <strong> </strong></span></span></span></span></o:p></span></span><span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"font-size: 16pt; font-family: \'Angsana New\'\"><span style=\"color: #000000\"><o:p><span style=\"color: #ff9900\"><strong>ช่างไม้ </strong></span></o:p></span></span></span></span></span></span></p>\n', created = 1719285498, expire = 1719371898, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:6af39103a288211fe90b9cf7eb65e5a6' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:3a06ab440580481e231db17c29799859' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<span style=\"color: #ffcc00\"> <img border=\"0\" width=\"1\" src=\"http://pirun.ku.ac.th/~b5043142/pic/retriever_golden.jpg\" height=\"1\" /><img border=\"0\" width=\"367\" src=\"http://pirun.ku.ac.th/~b5043142/pic/retriever_golden.jpg\" alt=\"http://pirun.ku.ac.th/~b5043142/pic/retriever_golden.jpg\" height=\"284\" /></span>\n</p>\n', created = 1719285498, expire = 1719371898, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:3a06ab440580481e231db17c29799859' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:8c1653110084af75c51083f40cd27503' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<img border=\"0\" width=\"600\" src=\"http://www.ee43.com/uploadpath/content_image01_00242.jpg\" alt=\"http://www.ee43.com/uploadpath/content_image01_00242.jpg\" height=\"450\" style=\"width: 320px; height: 253px\" />\n</p>\n', created = 1719285498, expire = 1719371898, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:8c1653110084af75c51083f40cd27503' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:6e7f0485777488042c1bfed09c48fa26' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p><dir><dir><span style=\"color: #0d0d0d; font-size: x-small\"><span style=\"color: #0d0d0d; font-size: x-small\"><span lang=\"EN\">  </span></span></span></dir></dir></p>\n<div style=\"text-align: center\">\n<img border=\"0\" src=\"http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:mSGVlyZyNtMdFM:http://variety.teenee.com/foodforbrain/img8/13329.gif\" style=\"width: 153px; height: 159px\" height=\"121\" width=\"124\" />\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n</div>', created = 1719285498, expire = 1719371898, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:6e7f0485777488042c1bfed09c48fa26' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:10b9650b4bc0d448c9e48635e8fa0e7b' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<strong><span style=\"color: #008080\">ช่างยนต์ </span></strong>\n</p>\n', created = 1719285498, expire = 1719371898, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:10b9650b4bc0d448c9e48635e8fa0e7b' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

กระถินณรงค์

 

กะเพรา

 

3. ชิสุ (Shih Tsu)

http://www.student.chula.ac.th/~51371203/spd_2007052291526_b.jpg

3. ชิสุ (Shih Tsu)
สุนัขในกลุ่ม Toy Group

2. โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ (Golden Retriever)

 

 

 http://pirun.ku.ac.th/~b5043142/pic/retriever_golden.jpg

2.สุนัขในกลุ่ม Sporting Group

กวางตุ้ง

ช่างไม้

          ช่างไม้

2. โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ (Golden Retriever)

 http://pirun.ku.ac.th/~b5043142/pic/retriever_golden.jpg

สุนัข

http://www.ee43.com/uploadpath/content_image01_00242.jpg

กระเจี๊ยบแดง

 

ช่างยนต์

ช่างยนต์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 371 คน กำลังออนไลน์