การงานอาชีพ เทคโนโลยี, ช่วงชั้น 2 (ป.4-6)

 • warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:6217ea9ead4002cfd439c9bf0dcccd4a' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<img border=\"0\" width=\"424\" src=\"http://dogsweb.net84.net/images/beagle3.jpg\" alt=\"http://dogsweb.net84.net/images/beagle3.jpg\" height=\"424\" />\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #800000\">9. บีเกิ้ล (Beagle)<br />\nสุนัขในกลุ่ม Hound Group </span>\n</p>\n', created = 1719285253, expire = 1719371653, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:6217ea9ead4002cfd439c9bf0dcccd4a' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:dd4058a38daae05c7784b0f49477d5e9' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<img border=\"0\" width=\"400\" src=\"http://2.bp.blogspot.com/_1Z5_frqW26w/ShPtXIg4B4I/AAAAAAAAFvE/XNycFx8isx8/s400/Yorkshire_Terrier.jpg\" alt=\"http://2.bp.blogspot.com/_1Z5_frqW26w/ShPtXIg4B4I/AAAAAAAAFvE/XNycFx8isx8/s400/Yorkshire_Terrier.jpg\" height=\"364\" style=\"width: 390px; height: 263px\" />\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #008080\">8. ยอร์กไชร์เทอร์เรีย(Yorkshire Terrier)<br />\nสุนัขในกลุ่ม Toy Group </span>\n</p>\n', created = 1719285253, expire = 1719371653, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:dd4058a38daae05c7784b0f49477d5e9' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:1947fbd38a3ba2147b35b10ecc33042c' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<img border=\"0\" width=\"500\" src=\"http://www.yupparaj.ac.th/web2003/m401/0207/images/MI-063-0180.jpg\" alt=\"http://www.yupparaj.ac.th/web2003/m401/0207/images/MI-063-0180.jpg\" height=\"490\" style=\"width: 411px; height: 313px\" /><br />\n<span style=\"color: #8a68ad\">7.บูลล์ด็อก (Bulldog)<br />\nสุนัขในกลุ่ม Non - Sporting Group </span>\n</p>\n', created = 1719285253, expire = 1719371653, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:1947fbd38a3ba2147b35b10ecc33042c' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:d296a321287facea224cfd0ed5ff75f1' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<img border=\"0\" width=\"450\" src=\"http://www.officialrottweilerguide.com/Rottweiler_Pictures/Rottweiler14.jpg\" alt=\"http://www.officialrottweilerguide.com/Rottweiler_Pictures/Rottweiler14.jpg\" height=\"380\" style=\"width: 250px; height: 183px\" /><img border=\"0\" width=\"1\" src=\"http://www.officialrottweilerguide.com/Rottweiler_Pictures/Rottweiler14.jpg\" height=\"1\" />\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff0000\">6. ร็อตต์ไวเลอร์ (Rottweller) </span>\n</p>\n<p>\n<br />\n<span style=\"color: #ff0000\">สุนัขในกลุ่ม Working Group </span>\n</p>\n', created = 1719285253, expire = 1719371653, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:d296a321287facea224cfd0ed5ff75f1' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:8a91101dc3f95df9dec22d9530be8549' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p><center></center></p>\n<table cellPadding=\"0\" cellSpacing=\"0\" border=\"0\" dir=\"ltr\" width=\"340\">\n<tbody>\n<tr>\n<td vAlign=\"middle\" width=\"64%\">\n<p align=\"center\">\n <span style=\"font-family: Cordia New; font-size: medium\"><span style=\"font-family: Cordia New; font-size: medium\"></span></span>\n </p>\n</td></tr></tbody></table>', created = 1719285253, expire = 1719371653, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:8a91101dc3f95df9dec22d9530be8549' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:3ddf2900a524cd6acd2a9faca154f6e6' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p><span style=\"font-family: Angsana New; color: #0d0d0d\"><span style=\"font-family: Angsana New; color: #0d0d0d\"><span lang=\"TH\"></span></span></span></p>\n<div style=\"text-align: center\">\n<img border=\"0\" src=\"http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:DhAVKHHiGblyYM:http://202.143.128.66/~kruya/50webm6/unit4/portlio/6159/image/boesen.jpg\" height=\"118\" width=\"103\" />\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n</div>', created = 1719285253, expire = 1719371653, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:3ddf2900a524cd6acd2a9faca154f6e6' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:bb841830b2da3db3fa57915d302ffc33' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<span style=\"color: #999999\"><strong><span style=\"font-size: 16pt; color: black; font-family: \'Times New Roman\'\"><img border=\"0\" width=\"450\" src=\"http://img169.imageshack.us/img169/1272/8423dazdog3on5.jpg\" alt=\"http://img169.imageshack.us/img169/1272/8423dazdog3on5.jpg\" height=\"300\" style=\"width: 342px; height: 243px\" /></span></strong></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #0000ff\">5.ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky)<br />\nจัดอยู่ในกลุ่ม Working Group </span>\n</p>\n', created = 1719285253, expire = 1719371653, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:bb841830b2da3db3fa57915d302ffc33' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:ed158f6da8f06cca943db1a6c8657ec9' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<img border=\"0\" width=\"800\" src=\"http://lh3.ggpht.com/_4lJmPV82Tec/SnfXM2xg3cI/AAAAAAAADYA/UkMLWJV23p8/s800/H5.jpg\" alt=\"http://lh3.ggpht.com/_4lJmPV82Tec/SnfXM2xg3cI/AAAAAAAADYA/UkMLWJV23p8/s800/H5.jpg\" height=\"534\" style=\"width: 346px; height: 216px\" />\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff99cc\">4. ปั๊ก (Pug)<br />\nจัดอยู่ในกลุ่ม Toy Group </span>\n</p>\n', created = 1719285253, expire = 1719371653, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:ed158f6da8f06cca943db1a6c8657ec9' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

ขมิ้น

 

9. บีเกิ้ล (Beagle)

http://dogsweb.net84.net/images/beagle3.jpg

9. บีเกิ้ล (Beagle)
สุนัขในกลุ่ม Hound Group

8. ยอร์กไชร์เทอร์เรีย(Yorkshire Terrier)

http://2.bp.blogspot.com/_1Z5_frqW26w/ShPtXIg4B4I/AAAAAAAAFvE/XNycFx8isx8/s400/Yorkshire_Terrier.jpg

8. ยอร์กไชร์เทอร์เรีย(Yorkshire Terrier)
สุนัขในกลุ่ม Toy Group

7.บูลล์ด็อก (Bulldog)

http://www.yupparaj.ac.th/web2003/m401/0207/images/MI-063-0180.jpg
7.บูลล์ด็อก (Bulldog)
สุนัขในกลุ่ม Non - Sporting Group

ขิง

 

6. ร็อตต์ไวเลอร์ (Rottweller)

http://www.officialrottweilerguide.com/Rottweiler_Pictures/Rottweiler14.jpg

6. ร็อตต์ไวเลอร์ (Rottweller)


สุนัขในกลุ่ม Working Group

ข่า

กระชาย

5.ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky)

http://img169.imageshack.us/img169/1272/8423dazdog3on5.jpg

5.ไซบีเรียน ฮัสกี้ (Siberian Husky)
จัดอยู่ในกลุ่ม Working Group

4. ปั๊ก (Pug)

http://lh3.ggpht.com/_4lJmPV82Tec/SnfXM2xg3cI/AAAAAAAADYA/UkMLWJV23p8/s800/H5.jpg

4. ปั๊ก (Pug)
จัดอยู่ในกลุ่ม Toy Group

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 385 คน กำลังออนไลน์