การงานอาชีพ เทคโนโลยี, ช่วงชั้น 2 (ป.4-6)

 • warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:1ee81284185caf0a880be6636a037d23' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n <span id=\".E0.B8.A7.E0.B8.B4.E0.B8.A7.E0.B8.B1.E0.B8.92.E0.B8.99.E0.B8.B2.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3\" class=\"mw-headline\">วิวัฒนาการของนก</span>\n</p>\n<p>\n<span class=\"mw-headline\"></span><img border=\"0\" width=\"180\" src=\"http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Archaeopteryx_bavarica_Detail.jpg/180px-Archaeopteryx_bavarica_Detail.jpg\" alt=\"http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Archaeopteryx_bavarica_Detail.jpg/180px-Archaeopteryx_bavarica_Detail.jpg\" height=\"140\" />\n</p>\n', created = 1720922408, expire = 1721008808, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:1ee81284185caf0a880be6636a037d23' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:67e5f993a954c35066417ab751618a58' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<span style=\"color: #3366ff\">นก </span>\n</p>\n', created = 1720922408, expire = 1721008808, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:67e5f993a954c35066417ab751618a58' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:b23ed9a1c24f84e3acdcb8390228afd5' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<img width=\"450\" src=\"http://lovecat00.net46.net/piccat/a3.gif\" height=\"50\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img width=\"195\" src=\"http://lovecat00.net46.net/piccat/a11.jpg\" height=\"172\" />\n</p>\n', created = 1720922408, expire = 1721008808, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:b23ed9a1c24f84e3acdcb8390228afd5' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:a2014b505add2b1fed42c08399858fea' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n           <span style=\"color: #c7734c\">  <span style=\"color: #bc390f\"> </span></span><strong><span style=\"color: #bc390f\"><span style=\"color: #c7734c\">ช่างไม้ก่อสร้าง <br />\n</span></span></strong>\n</p>\n', created = 1720922408, expire = 1721008808, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:a2014b505add2b1fed42c08399858fea' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:4123fe107a6a658baf36036234fac194' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<img border=\"0\" width=\"1\" src=\"http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl.jpg\" alt=\"http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl.jpg\" height=\"1\" />\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n<img border=\"0\" width=\"339\" src=\"http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl.jpg\" alt=\"http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl.jpg\" height=\"438\" />\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff6600\">ถิ่นกำเนิดของ American Curl </span>\n</p>\n', created = 1720922408, expire = 1721008808, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:4123fe107a6a658baf36036234fac194' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:c362ada0321a4ba9b7c36b637ec65ecf' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n          <strong><span style=\"color: #a03ef3\">  ช่างไม้ต่อเรือเล็ก <br />\n</span></strong>\n</p>\n', created = 1720922408, expire = 1721008808, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:c362ada0321a4ba9b7c36b637ec65ecf' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:9d9ae4158f5d32a96785b2e29a37d163' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<span style=\"font-size: x-small\"> <img border=\"0\" width=\"343\" src=\"http://i136.photobucket.com/albums/q165/Akina2007/Best%20cat/himik3.jpg\" alt=\"http://i136.photobucket.com/albums/q165/Akina2007/Best%20cat/himik3.jpg\" height=\"273\" /></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #3366ff\"><span style=\"color: #800080\"><span style=\"font-size: x-small\">5</span><span style=\"font-size: x-small\">. Himalayan Division </span></span></span>\n</p>\n', created = 1720922408, expire = 1721008808, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:9d9ae4158f5d32a96785b2e29a37d163' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:149a8cff89f83444b15e4c52ad7590ab' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<img border=\"0\" width=\"420\" src=\"http://i136.photobucket.com/albums/q165/Akina2007/Best%20cat/Lissa.jpg\" alt=\"http://i136.photobucket.com/albums/q165/Akina2007/Best%20cat/Lissa.jpg\" height=\"242\" />\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\">3. Shaded &amp; Smoke Division </span>\n</p>\n', created = 1720922408, expire = 1721008808, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:149a8cff89f83444b15e4c52ad7590ab' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:05066ce066df91cc41abdb8167a5b10c' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<img border=\"0\" width=\"240\" src=\"http://i136.photobucket.com/albums/q165/Akina2007/Best%20cat/Silverchinchila.jpg\" alt=\"http://i136.photobucket.com/albums/q165/Akina2007/Best%20cat/Silverchinchila.jpg\" height=\"240\" />\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #666699\">2. Silver &amp; Gloden Division </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #666699\"></span>\n</p>\n', created = 1720922408, expire = 1721008808, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:05066ce066df91cc41abdb8167a5b10c' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

วิวัฒนาการของนก

 วิวัฒนาการของนก

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Archaeopteryx_bavarica_Detail.jpg/180px-Archaeopteryx_bavarica_Detail.jpg

นก

นก

7.Americanwirehair

ช่างไม้ก่อสร้าง

              ช่างไม้ก่อสร้าง

6.American Curl

http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl.jpg

 

http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl.jpg

ถิ่นกำเนิดของ American Curl

ช่างไม้ต่อเรือเล็ก

            ช่างไม้ต่อเรือเล็ก

5. Himalayan Division

 http://i136.photobucket.com/albums/q165/Akina2007/Best%20cat/himik3.jpg

5. Himalayan Division

4. Tabby Division

http://i136.photobucket.com/albums/q165/Akina2007/Best%20cat/debutante1.jpg

4. Tabby Division

3. Shaded & Smoke Division

http://i136.photobucket.com/albums/q165/Akina2007/Best%20cat/Lissa.jpg

3. Shaded & Smoke Division

2. Silver & Gloden Division

http://i136.photobucket.com/albums/q165/Akina2007/Best%20cat/Silverchinchila.jpg

2. Silver & Gloden Division

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 372 คน กำลังออนไลน์