• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:6481ab58fd5fab8c8aa863f96e16aa67' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<img border=\"0\" width=\"1\" src=\"http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl.jpg\" alt=\"http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl.jpg\" height=\"1\" />\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n<img border=\"0\" width=\"339\" src=\"http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl.jpg\" alt=\"http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl.jpg\" height=\"438\" />\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff6600\">ถิ่นกำเนิดของ American Curl </span>\n</p>\n<p>\n<br />\n<span style=\"color: #ff6600\">ในเดือน มิถุนายน ปี ค.ศ.1981 ในวัฒนธรรมแห่งสหรัฐอเมริกาสมัยใหม่ แมวพันธุ์ American Curl ถูกค้นพบใน ชุมชน California ของ Lakewood ของผู้อาศัยอยู่ที่ชื่อ Joe และ Grace Ruga (Curlniques Cattery) Joe กลับจากทำงานตอนเย็นนั้นและพบลูกแมว 2 ตัวอายุ 6 เดือนภายนอกบ้านของเขา จึงรับมาเลี้ยงดู พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าพวกมันมีหูที่เป็นวงนั้นจากหลังถึงหัว ดูแล้วเป็นที่น่าขัน ลูกแมวตัวที่เป็นพี่ มีสีดำกับขนยาวและอีกตัวหนึ่ง มีขนสีดำ และสีขาวและขนกึ่งยาว ทั้ง สองมีขนนุ่มเป็นมันเรียบคล้ายไหม ลูกแมวทั้งสองถูกตั้งชื่อว่าShulamith และ Panda <br />\nในเดือนธันวาคม ค.ศ.1981 หลังการตกลูกครอกแรกของ Shulamith พวกเขาจึงได้มองเห็นถึงการมีใบหูที่มีลักษณะที่พิเศษไม่เหมือนใครของมัน แสดงถึง<br />\nการค้นพบพันธุ์ใหม่ของแมว พวกเขาเริ่มต้นการวิจัยและการทดสอบเพาะพันธุ์โดยทันที <br />\nซึ่งนำมาสู่ การยอมรับและได้รับการจดทะเบียนเป็นแมวพันธุ์ใหม่ของโลกในปี ค.ศ.1986 ซึ่งแมวพันธุ์นี้ถือว่าเป็นแมวที่สามารถแบ่งพันธุ์ได้ทั้งสองชนิดคือมีทั้งแบบ Shorthair <br />\nและ longhair </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff6600\"><img border=\"0\" width=\"169\" src=\"http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl1.jpg\" alt=\"http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl1.jpg\" height=\"149\" /> </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff6600\"></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff6600\"><strong><span style=\"font-size: medium\">ลักษณะโดยทั่วไป</span></strong> <br />\nลักษณะพิเศษของ American Curl ที่ดึงดูดใจก็คือ หู เป็นวงหูอย่างมีอันเดียว<br />\nเป็นลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนแมวพันธุ์อื่น American Curl ที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิม <br />\nตัวเมียที่เป็นชนิด longhaired ที่เรียกว่า Shulamith แรกบันทึกในCalifornia ทางใต้ในปี <br />\n1981 การเพาะพันธุ์แบบเลือกได้เริ่มต้นในปี 1983ทำให้มีหู เป็นวงอย่างสม่ำเสมอดี <br />\nมีกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์เหมาะสม, เรียวมากกว่าที่เป็นก้อนใหญ่โต ตัวเมียหนัก 5 ถึง 8 ปอนด์ <br />\nตัวผู้หนัก 7 ถึง10 ปอนด์ , สัดส่วนเหมาะสมและสมดุลสำคัญกว่าขนาด ตัวผู้จะมีลักษณะ<br />\nสวยงามและสง่างามกว่าตัวเมีย </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff6600\"></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff6600\">ศีรษะ <br />\nรูปร่าง: เป็นรูปลิ่มไม่แบนราบ อย่างพอประมาณยาวกว่ากว้าง ระนาบราบรื่น <br />\nโครงร่าง: จมูกมี ความยาวและตรงพอประมาณ และนูนล็กน้อยขี้นจากด้านล่าง<br />\nของตาถึงหน้าผาก เส้นโค้งที่ได้รูปไปถึงด้านบนสุดของหัว ไปจนถึงใต้ลำคอ <br />\nขนาด: ปานกลางในสัดส่วนเมื่อเทียบกับร่างกาย <br />\nคาง: แน่น แข็ง,แนวเดียวกับจมูกและริมฝีปากล่าง </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff6600\"><span class=\"style3\"><strong><span style=\"font-size: medium\">ใบหู</span></strong></span> <br />\n                                <img width=\"144\" src=\"http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl2.jpg\" height=\"137\" /> <br />\nองศา: น้อยที่สุด 90 ส่วนโค้งองศาเป็นวง ไม่เกิน 180 องศา แน่นด้วย cartilage จากพื้นฐานหู<br />\nถึงอย่างน้อย 1/3 ของความสูง <br />\nรูปร่าง: กว้างที่ฐานและเปิด, เส้นโค้งหลังในส่วนโค้งราบเรียบเมื่อดูจากด้านหน้าและด้านหลัง <br />\nขนาด: ใหญ่อย่างพอประมาณ <br />\nที่ตั้ง: ตั้งตรงอยู่บริเวณส่วนบนแต่ละด้านของหัวอย่างเท่าๆกัน <br />\nหมายเหตุ: เมื่อหูมีการตื่นตัวเกิดขึ้น หูจะเหยียดชี้ตรงไปด้านหน้า, เส้นตามความโค้งของหูจะชี้ไปยังศูนย์กลางฐานของกระโหลกศีรษะ(เส้นโค้งที่ลากผ่าน<br />\nตามความโค้งของหูผ่านปลายสุดของหูเลย 90 และสูงถึง180 องศา อาจจะ intersect <br />\nที่จุดไกลกว่าขึ้นบนกระโหลกศีรษะ แต่ไม่เลยจุดสูงสุดของกระโหลกศีรษะ) </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff6600\"><span class=\"style3\"><strong><span style=\"font-size: medium\">ร่างกาย</span></strong></span> ดวงตาใหญ่ กลมรีเหมือนเมล็ดอัลมอน สี Hazel เขียว หรือเหลือง เท่านั้น มีเส้นสีดำ <br />\n<img width=\"213\" src=\"http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl3.jpg\" height=\"176\" /> <br />\n<span class=\"style3\"><strong><span style=\"font-size: medium\">รูปร่างลำตัว</span></strong></span> กึ่งต่างประเทศ เป็นสี่เหลียมผืนผ้า, ความยาว 1 และ 1 ใน 2 ความสูงที่บ่า, <br />\nความลึกกลางของหน้าอกและสีข้าง <br />\n<strong>ขนาด</strong> ปานกลาง, แต่ตัวผู้มักขนาดใหญ่กว่า <br />\n<strong>ลักษณะกล้ามเนื้อ</strong> ความแข็งแรงพอประมาณและน้ำเสียงมีการ เปลี่ยนแปลง <br />\n<strong>หาง</strong> งอได้, กว้างที่ฐาน,เรียวเท่าตลอดความยาวร่างกาย <br />\n<strong>ขา</strong> ความยาวปานกลางในสัดส่วนเพื่อร่างกายตั้งโดยตรงเมื่อดูจากด้านหน้าหรือด้านหลัง <br />\nขนาดกระดูกปานกลางไม่ใหญ่และหนัก <br />\n<span class=\"style4\"><strong>คอ</strong></span> ปานกลาง <br />\n<span class=\"style3\"><strong><span style=\"font-size: medium\">เท้า</span></strong></span> ปานกลาง </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff6600\"><span class=\"style5\"><strong><span style=\"font-size: medium\">ลักษณะขนของ American Curl</span></strong></span> <br />\n                               <img width=\"108\" src=\"http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl4.jpg\" height=\"162\" /> <br />\n<strong>        <span class=\"style3\"><span style=\"font-size: medium\">Longhair</span></span></strong> <br />\nการทอของขน: นุ่มปานกลางเป็นมันคล้ายไหมปกคลุมทั่วร่างกาย <br />\nความยาวขน: กึ่งยาว <br />\nขนหาง: เต็มและแต่งคล้ายขนนก <br />\n<strong>      <span class=\"style3\"><span style=\"font-size: medium\">  Shorthair</span></span></strong> <br />\nการทอขอขน: อ่อนนุ่มเป็นมันคล้ายไหมปกคลุมทั่วร่างกาย ยืดหยุ่นได้โดยไม่รู้สึกทึบ หนาเกินไป <br />\nความยาวขน: สั้น <br />\nขนหาง: ความยาวเท่ากับความยาวขนที่ปกคลุมร่างกาย </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff6600\"><span class=\"style5\"><strong><span style=\"font-size: medium\">สีของ American Curl</span></strong></span> <br />\n                                          <img width=\"134\" src=\"http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl5.jpg\" height=\"168\" /> <br />\nสีขาว: สีขาวประกายบริสุทธิ์ ปลายจมูกและอุ้งเท้าเป็นสีชมพู <br />\nสีดำ: สีดำถ่านหินทึบจากรากถึงปลายสุดของขน บริเวณหนังจมูกสีดำ ส่วนอุ้งเท้าเป็นสีดำหรือสีน้ำตาล <br />\nสีน้ำเงิน: สีน้ำเงิน , น้ำเงินสว่าง ระดับจากจมูกถึงปลายของหาง สีทึบได้รับการยอมรับกว่าสีสว่าง บริเวณหนังจมูกและอุ้งเท้าเป็นสีน้ำเงิน <br />\nสีแดง: ลึก, ฉูดฉาด, สดใส, ประกายสีแดงสว่างไสว ปราศจากเงามืดหรือสีอื่นเจือปน ริมฝีปากและคางสีเดียวกับขน บริเวณจมูกและอุ้งเท้าเป็นสีอิฐสีแดง <br />\nสีครีม: สีเงาหนึ่งระดับของครีมสีเหลืองอ่อน โดยปราศจากตำหนิ บริเวณหนังจมูกและอุ้งเท้าเป็นสีชมพู <br />\nสีช็อคโกแลต: สีน้ำตาลช็อคโกแลตอุ่น จากรากถึงปลายของขน บริเวณหนังจมูกและอุ้งเท้าเป็นสีน้ำตาล <br />\nสี LILAC: สีทึบ ปกคลุมด้วยสี lavender โทนสีชมพู หนังจมูกและอุ้งเท้าเป็นสีชมพู <br />\nCHINCHILLA สีเงิน: ผิวหนังใต้ขนบริสุทธิ์สีขาว ขนบนหลัง, สีข้าง, หัว, และหาง บริเวณปลายขนเป็นสีดำปรากฏเงินที่เป็นประกาย ขาอาจเป็นเงาเพียงเล็กน้อยบริเวณปลายขน ส่วนของคาง, หู , ท้อง, และหน้าอกมีสีขาว บริเวณขอบของตา, ริมฝีปาก, และจมูกเป็นสีดำ ส่วนหนังจมูกมีอิฐสีแดง และบริเวณอุ้งเท้าเป็นสีดำ </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff6600\"></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff6600\"><a href=\"/node/48260\">คลิกกลับหน้าหลัก</a></span>\n</p>\n', created = 1720819723, expire = 1720906123, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:6481ab58fd5fab8c8aa863f96e16aa67' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

6.American Curl

http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl.jpg

 

http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl.jpg

ถิ่นกำเนิดของ American Curl


ในเดือน มิถุนายน ปี ค.ศ.1981 ในวัฒนธรรมแห่งสหรัฐอเมริกาสมัยใหม่ แมวพันธุ์ American Curl ถูกค้นพบใน ชุมชน California ของ Lakewood ของผู้อาศัยอยู่ที่ชื่อ Joe และ Grace Ruga (Curlniques Cattery) Joe กลับจากทำงานตอนเย็นนั้นและพบลูกแมว 2 ตัวอายุ 6 เดือนภายนอกบ้านของเขา จึงรับมาเลี้ยงดู พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าพวกมันมีหูที่เป็นวงนั้นจากหลังถึงหัว ดูแล้วเป็นที่น่าขัน ลูกแมวตัวที่เป็นพี่ มีสีดำกับขนยาวและอีกตัวหนึ่ง มีขนสีดำ และสีขาวและขนกึ่งยาว ทั้ง สองมีขนนุ่มเป็นมันเรียบคล้ายไหม ลูกแมวทั้งสองถูกตั้งชื่อว่าShulamith และ Panda
ในเดือนธันวาคม ค.ศ.1981 หลังการตกลูกครอกแรกของ Shulamith พวกเขาจึงได้มองเห็นถึงการมีใบหูที่มีลักษณะที่พิเศษไม่เหมือนใครของมัน แสดงถึง
การค้นพบพันธุ์ใหม่ของแมว พวกเขาเริ่มต้นการวิจัยและการทดสอบเพาะพันธุ์โดยทันที
ซึ่งนำมาสู่ การยอมรับและได้รับการจดทะเบียนเป็นแมวพันธุ์ใหม่ของโลกในปี ค.ศ.1986 ซึ่งแมวพันธุ์นี้ถือว่าเป็นแมวที่สามารถแบ่งพันธุ์ได้ทั้งสองชนิดคือมีทั้งแบบ Shorthair
และ longhair

http://lovecat00.net46.net/piccat/american%20curl1.jpg

ลักษณะโดยทั่วไป
ลักษณะพิเศษของ American Curl ที่ดึงดูดใจก็คือ หู เป็นวงหูอย่างมีอันเดียว
เป็นลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนแมวพันธุ์อื่น American Curl ที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิม
ตัวเมียที่เป็นชนิด longhaired ที่เรียกว่า Shulamith แรกบันทึกในCalifornia ทางใต้ในปี
1981 การเพาะพันธุ์แบบเลือกได้เริ่มต้นในปี 1983ทำให้มีหู เป็นวงอย่างสม่ำเสมอดี
มีกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์เหมาะสม, เรียวมากกว่าที่เป็นก้อนใหญ่โต ตัวเมียหนัก 5 ถึง 8 ปอนด์
ตัวผู้หนัก 7 ถึง10 ปอนด์ , สัดส่วนเหมาะสมและสมดุลสำคัญกว่าขนาด ตัวผู้จะมีลักษณะ
สวยงามและสง่างามกว่าตัวเมีย

ศีรษะ
รูปร่าง: เป็นรูปลิ่มไม่แบนราบ อย่างพอประมาณยาวกว่ากว้าง ระนาบราบรื่น
โครงร่าง: จมูกมี ความยาวและตรงพอประมาณ และนูนล็กน้อยขี้นจากด้านล่าง
ของตาถึงหน้าผาก เส้นโค้งที่ได้รูปไปถึงด้านบนสุดของหัว ไปจนถึงใต้ลำคอ
ขนาด: ปานกลางในสัดส่วนเมื่อเทียบกับร่างกาย
คาง: แน่น แข็ง,แนวเดียวกับจมูกและริมฝีปากล่าง

ใบหู
                                
องศา: น้อยที่สุด 90 ส่วนโค้งองศาเป็นวง ไม่เกิน 180 องศา แน่นด้วย cartilage จากพื้นฐานหู
ถึงอย่างน้อย 1/3 ของความสูง
รูปร่าง: กว้างที่ฐานและเปิด, เส้นโค้งหลังในส่วนโค้งราบเรียบเมื่อดูจากด้านหน้าและด้านหลัง
ขนาด: ใหญ่อย่างพอประมาณ
ที่ตั้ง: ตั้งตรงอยู่บริเวณส่วนบนแต่ละด้านของหัวอย่างเท่าๆกัน
หมายเหตุ: เมื่อหูมีการตื่นตัวเกิดขึ้น หูจะเหยียดชี้ตรงไปด้านหน้า, เส้นตามความโค้งของหูจะชี้ไปยังศูนย์กลางฐานของกระโหลกศีรษะ(เส้นโค้งที่ลากผ่าน
ตามความโค้งของหูผ่านปลายสุดของหูเลย 90 และสูงถึง180 องศา อาจจะ intersect
ที่จุดไกลกว่าขึ้นบนกระโหลกศีรษะ แต่ไม่เลยจุดสูงสุดของกระโหลกศีรษะ)

ร่างกาย ดวงตาใหญ่ กลมรีเหมือนเมล็ดอัลมอน สี Hazel เขียว หรือเหลือง เท่านั้น มีเส้นสีดำ

รูปร่างลำตัว กึ่งต่างประเทศ เป็นสี่เหลียมผืนผ้า, ความยาว 1 และ 1 ใน 2 ความสูงที่บ่า,
ความลึกกลางของหน้าอกและสีข้าง
ขนาด ปานกลาง, แต่ตัวผู้มักขนาดใหญ่กว่า
ลักษณะกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงพอประมาณและน้ำเสียงมีการ เปลี่ยนแปลง
หาง งอได้, กว้างที่ฐาน,เรียวเท่าตลอดความยาวร่างกาย
ขา ความยาวปานกลางในสัดส่วนเพื่อร่างกายตั้งโดยตรงเมื่อดูจากด้านหน้าหรือด้านหลัง
ขนาดกระดูกปานกลางไม่ใหญ่และหนัก
คอ ปานกลาง
เท้า ปานกลาง

ลักษณะขนของ American Curl
                               
        Longhair
การทอของขน: นุ่มปานกลางเป็นมันคล้ายไหมปกคลุมทั่วร่างกาย
ความยาวขน: กึ่งยาว
ขนหาง: เต็มและแต่งคล้ายขนนก
        Shorthair
การทอขอขน: อ่อนนุ่มเป็นมันคล้ายไหมปกคลุมทั่วร่างกาย ยืดหยุ่นได้โดยไม่รู้สึกทึบ หนาเกินไป
ความยาวขน: สั้น
ขนหาง: ความยาวเท่ากับความยาวขนที่ปกคลุมร่างกาย

สีของ American Curl
                                          
สีขาว: สีขาวประกายบริสุทธิ์ ปลายจมูกและอุ้งเท้าเป็นสีชมพู
สีดำ: สีดำถ่านหินทึบจากรากถึงปลายสุดของขน บริเวณหนังจมูกสีดำ ส่วนอุ้งเท้าเป็นสีดำหรือสีน้ำตาล
สีน้ำเงิน: สีน้ำเงิน , น้ำเงินสว่าง ระดับจากจมูกถึงปลายของหาง สีทึบได้รับการยอมรับกว่าสีสว่าง บริเวณหนังจมูกและอุ้งเท้าเป็นสีน้ำเงิน
สีแดง: ลึก, ฉูดฉาด, สดใส, ประกายสีแดงสว่างไสว ปราศจากเงามืดหรือสีอื่นเจือปน ริมฝีปากและคางสีเดียวกับขน บริเวณจมูกและอุ้งเท้าเป็นสีอิฐสีแดง
สีครีม: สีเงาหนึ่งระดับของครีมสีเหลืองอ่อน โดยปราศจากตำหนิ บริเวณหนังจมูกและอุ้งเท้าเป็นสีชมพู
สีช็อคโกแลต: สีน้ำตาลช็อคโกแลตอุ่น จากรากถึงปลายของขน บริเวณหนังจมูกและอุ้งเท้าเป็นสีน้ำตาล
สี LILAC: สีทึบ ปกคลุมด้วยสี lavender โทนสีชมพู หนังจมูกและอุ้งเท้าเป็นสีชมพู
CHINCHILLA สีเงิน: ผิวหนังใต้ขนบริสุทธิ์สีขาว ขนบนหลัง, สีข้าง, หัว, และหาง บริเวณปลายขนเป็นสีดำปรากฏเงินที่เป็นประกาย ขาอาจเป็นเงาเพียงเล็กน้อยบริเวณปลายขน ส่วนของคาง, หู , ท้อง, และหน้าอกมีสีขาว บริเวณขอบของตา, ริมฝีปาก, และจมูกเป็นสีดำ ส่วนหนังจมูกมีอิฐสีแดง และบริเวณอุ้งเท้าเป็นสีดำ

คลิกกลับหน้าหลัก

สร้างโดย: 
muc255203

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 391 คน กำลังออนไลน์