ควอร์ไทล์ เดไซล์ และเปอร์เซ็นต์ไทล์

ควอร์ไทล์  เดไซล์  และ  เปอร์เซ็นต์ไทล์


ถ้านำข้อมูลมาเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
     ควอร์ไทล์             แบ่งข้อมูล ออกเป็น 4      ส่วนด้วยจุด 3 จุด  จึงมี 

     เดไซล์                 แบ่งข้อมูล ออกเป็น 10    ส่วนด้วยจุด 9 จุด  จึงมี 

     เปอร์เซ็นต์ไทล์      แบ่งข้อมูล ออกเป็น 100  ส่วนด้วยจุด 99 จุด จึงมี 
เช่น     หมายความว่า มีค่าน้อยกว่าค่านี้ อยู่ 8 ส่วน ใน 10 ส่วน


ตำแหน่งของ ควอร์ไทล์  เดไซล์  และ  เปอร์เซ็นต์ไทล์

  • กรณีข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่

      ถ้าข้อมูลมีจำนวนทั้งหมด N แล้ว

                                           

                    หมายเหตุ**  ถ้าข้อมูลมีจำนวน N น้อย ไม่นิยมหาค่า  เปอร์เซ็นต์ไทล์

  • กรณีข้อมูลที่แจกแจงความถี่

      ถ้าข้อมูลมีจำนวนทั้งหมด N แล้ว

                                           

 

Home  1  2  3  Next> 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวฑณิฎา วามะศิริ ม.6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
รูปภาพของ adisorn

อยากได้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ เดไซล์

ขอแสดงความคิดเห็นในส่วนของสูตรที่แสดงข้างต้นนี้  ซึ่งแสดงตำแหน่งของ   ควอร์ไทล์  เดไซล์  และ  เปอร์เซ็นต์ไทล์

 สูตรนี้  ตัว D น่าจะหมายถึง  เดไซล์  ซึ่งเป็นการแบ่ง ข้อมูลออกเป็น  10  ส่วน  ตัว  Q น่าจะหมายถึง  ควอร์ไทล์  ซึ่งเป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น  4  ส่วน  ตั้งข้อสังเกตว่า  ทำไม  ตัวหาร จึงสลับกันดังสูตร เดไชล์ ทำไม่หารด้วย 4 ซึ่งน่าจะหารด้วย 10  ทำไม  ควอร์ไทล์  หารด้วย  10  ซึ่งน่าจะหารด้วย 4 จึงจะมีความสัมพันธ์กัน  หรือผมเข้าใจผิด  ต้องขออภัย ความรู้มีน้ัอยกำลังศึกษาอยู่อยากได้รับคำยืนยันที่ถูกต้อง  ขอบคุณครับ  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์