Animation Workshop By Flash

รางวัลชมเชย ประเภทสื่อออนไลน์ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทองระดับยอดเยี่ยม 


ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สื่อออนไลน์ เรื่อง Animation Workshop By Flash ใน กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี โดยภายในสื่อจาประกอบไปด้วยเนื้อหา

- เครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง Animation
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว
- การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ  Frame by Frame
- การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ  Shape Tween
- การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ  Motion Tween

ผู้ที่มีความสนใจในการสร้าง Animation สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Flash เวอร์ชันทดลองใช้ 30 วันได้

ทางผู้จัดทำได้จัดทำสื่อที่มีเนื้อหาประกอบกับรูปภาพเป็นขั้นตอนเพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้ง่าย และรวดเร็ว พร้อมทั้งมีตัวอย่าง Animation ในทุกๆบทเรียน

ผลงานส่วนใหญ่ที่จัดทำขึ้นเป็นผลงานที่สร้างเอง และเป็นผลงานของนักเรียนที่ได้เรียนในวิชา Animation (ส่วนของตัวอย่างผลงานประยุกต์ใช้ Flash สร้างงาน) ไม่ได้ไปคัดลอกมาจากที่ใด

ทั้งนี้ทางผู้จัดทำขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับ www.thaigoodview.com สำหรับกิจกรรมดีๆที่เปิดโอกาสให้กับพวกเราได้พัฒนาผลงานที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ขอขอบพระคุณมากค่ะ


นางสาว ศรา หรูจิตติวิวัฒน์
นางสาว พริม ศักดิ์กำจร


โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

© Copyright || Web design by St.Francis Xavier || All rights reserved.

สร้างโดย: 
puifaih2219

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์